Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 30 SBT sử 7 Bài 1 trang 30 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 30 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 30 SBT sử 7 Bài 2 trang 30 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 30 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 31 SBT sử 7 Bài 3 trang 31 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 31 sách bài tập Lịch sử 7. Điền mốc thời gian phù hợp với sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây

Xem chi tiết
Bài 4 trang 31 SBT sử 7 Bài 4 trang 31 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 31 sách bài tập Lịch sử 7. Tình hình luật pháp và quân đội nước ta thời Lý

Xem chi tiết
Bài 5 trang 31 SBT sử 7 Bài 5 trang 31 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 31 sách bài tập Lịch sử 7. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lý

Xem chi tiết
Bài 6 trang 32 SBT sử 7 Bài 6 trang 32 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 32 sách bài tập Lịch sử 7. Việc nhà Lý dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Thăng Long có ý nghĩa gì?

Xem chi tiết
Bài 7 trang 32 SBT sử 7 Bài 7 trang 32 SBT sử 7

Giải bài tập 7 trang 32 sách bài tập Lịch sử 7. Hình thư - bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta ra đời từ thời Lý

Xem chi tiết
Bài 8 trang 32 SBT sử 7 Bài 8 trang 32 SBT sử 7

Giải bài tập 8 trang 32 sách bài tập Lịch sử 7. Những công việc nhà Lý đã làm có gì khác và mới so với nhà Đinh, Tiền Lê

Xem chi tiết


Gửi bài