Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bình chọn:
4.7 trên 23 phiếu
Bài 1 trang 30 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 30 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 30 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 30 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 31 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 31 sách bài tập Lịch sử 7. Điền mốc thời gian phù hợp với sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây

Xem lời giải

Bài 4 trang 31 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 31 sách bài tập Lịch sử 7. Tình hình luật pháp và quân đội nước ta thời Lý

Xem lời giải

Bài 5 trang 31 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 31 sách bài tập Lịch sử 7. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lý

Xem lời giải

Bài 6 trang 32 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 32 sách bài tập Lịch sử 7. Việc nhà Lý dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Thăng Long có ý nghĩa gì?

Xem lời giải

Bài 7 trang 32 SBT sử 7

Giải bài tập 7 trang 32 sách bài tập Lịch sử 7. Hình thư - bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta ra đời từ thời Lý

Xem lời giải

Bài 8 trang 32 SBT sử 7

Giải bài tập 8 trang 32 sách bài tập Lịch sử 7. Những công việc nhà Lý đã làm có gì khác và mới so với nhà Đinh, Tiền Lê

Xem lời giải