Bài 1 trang 99 SBT sử 7


Giải bài tập 1 trang 99 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Câu 1

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng chiến tranh Nam - Bắc triều và chiến tranh Trịnh - Nguyễn là

A. triều đình nhà Lê suy yếu, các thế lực phong kiến xung đột, tranh chấp quyết liệt.

B. đất nước bị nạn ngoại xâm.

C. mâu thuẫn sắc tộc diễn ra gay gắt.

D. nhân dân chán ghét chế độ cai trị của nhà Lê đã nổi dậy khởi nghĩa khắp nơi.

Phương pháp giải:

Xem lại bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng chiến tranh Nam - Bắc triều và chiến tranh Trịnh - Nguyễn là triều đình nhà Lê suy yếu, các thế lực phong kiến xung đột, tranh chấp quyết liệt.

Chọn: A

Câu 2

Hậu quả của chiến tranh Nam - Bắc triều và chiến tranh Trịnh - Nguyễn là

A. nhiều vùng lãnh thổ của đất nước bị nước ngoài xâm chiếm.

B. đất nước bị lệ thuộc vào các triều đại phong kiến Trung Quốc

C. đất nước bị chia cắt, đời sống nhân dân khổ cực.

D. đất nước trở thành thuộc địa của tư bản phương Tây.

Phương pháp giải:

Xem lại bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

Lời giải chi tiết:

Hậu quả của chiến tranh Nam - Bắc triều và chiến tranh Trịnh - Nguyễn là đất nước bị chia cắt, đời sống nhân dân khổ cực.

Chọn: C

Câu 3

Cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc là

A. lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh, khôi phục nhà Lê.

B. xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.

C. giành lại được các vùng đất của nước ta bị nhà Thanh chiếm đóng trước đó.

D. mở rộng lãnh thổ đất nước vào phía Nam.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 9. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn

Lời giải chi tiết:

Cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc là xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.

Chọn: B

Câu 4

Công lao to lớn của vua Quang Trung đối với công cuộc xây dựng đất nước là

A. xây dựng chính quyền phong kiến mới tiến bộ và những cơ sở, điều kiện để phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, quốc phòng.

B. xây dựng được mối quan hệ hoà hảo với các nước, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.

C. tiến hành cải cách, mở cửa, tạo điều kiện cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh

D. xây dựng đất nước theo mô hình các nước tư bản phương Tây

Phương pháp giải:

Xem lại mục 9. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn

Lời giải chi tiết:

Công lao to lớn của vua Quang Trung đối với công cuộc xây dựng đất nước là xây dựng chính quyền phong kiến mới tiến bộ và những cơ sở, điều kiện để phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, quốc phòng.

Chọn: A

Câu 5

Đặc điểm nổi bật về tình hình xã hội thời Nguyễn trong nửa đầu thế kỉ XIX là

A. đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.

B. triều đình rất chăm lo đến đời sống nhân dân.

C. nhân dân loạn lạc, tình trạng cát cứ diễn ra ở khắp nơi.

D. khởi nghĩa nông dân nổ ra ở khắp nơi.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm nổi bật về tình hình xã hội thời Nguyễn trong nửa đầu thế kỉ XIX là khởi nghĩa nông dân nổ ra ở khắp nơi.

Chọn: D

Câu 6

Nét nổi bật của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX là

A. văn học viết bằng chữ Nôm phát, triển đến đỉnh cao.

B. văn học viết bằng chữ Hán phát triển rực rỡ.

C. xuất hiện nhiều loại hình nghệ thuật mới như sân khấu, tuồng, chèo.

D. sự du nhập và phát triển mạnh mẽ của văn hoá phương Tây.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Văn học cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

Lời giải chi tiết:

Nét nổi bật của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX là xuất hiện nhiều loại hình nghệ thuật mới như sân khấu, tuồng, chèo.

Chọn: C

Câu 7

Văn học Việt Nam thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh

A. niềm tự hào sâu sắc về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc.

B. cuộc đấu tranh quyết liệt giữa nông dân với các thế lực phong kiến thống trị và bênh vực quyền lợi của người phụ nữ.

C. phong phú và sâu sắc cuộc sống xã hội đương thời, những thay đổi trong tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của con người Việt Nam.

D. những thay đổi sâu sắc trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam trước những tác động của nền văn hoá phương Tây được du nhập vào.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Văn học cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

Lời giải chi tiết:

Văn học Việt Nam thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh niềm tự hào sâu sắc về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc.

Chọn: A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 100 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 100 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 3 trang 101 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 101 sách bài tập Lịch sử 7. Hoàn thành bảng hệ thống kiến thức về những nét chính của tình hình

 • Bài 4 trang 102 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 102 sách bài tập Lịch sử 7. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền ở nước ta biểu hiện

 • Bài 5 trang 102 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 102 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu những nét chính về chiến tranh Nam - Bắc triều và chiến tranh

 • Bài 6 trang 102 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 102 sách bài tập Lịch sử 7. Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây dựng quốc gia như thế nào ?

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí