Bài 2 trang 100 SBT sử 7


Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Nhà Nguyễn được thành lập đã chấm dứt cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều và sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài.

2. ☐ Tình trạng chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII

3. ☐ Cùng với sự phát triển của nghề thủ công và việc buôn bán ở nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII, các thương nhân châu Á, châu Âu đến buôn bán ở nước ta ngày càng nhiều

4. ☐ Chữ Quốc ngữ ra đời là kết quả của sự giao thương buôn bán rất phát triển giữa thương nhân châu Âu với nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII.

5. ☐ Phong trào Tây Sơn thắng lợi nhờ có ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột, tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân ta và sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung cùng bộ chỉ huy nghĩa quân.

6. ☐ Nhà Nguyễn được thành lập là kết quả sự phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX vì đại diện cho phương thức sản xuất mới - phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

7. ☐ Truyện Kiều là tác phẩm văn học viết tiêu biểu bằng chữ Nôm cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX.

8. ☐ Văn học Việt Nam thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh phong phú và sâu sắc cuộc sống xã hội đương thời cùng những thay đổi trong tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của con người Việt Nam.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII), mục 1. Văn học cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX, mục 2. Sự phát triển của nghề thủ công và buôn bán thế kỉ XVI, mục 4. Sự ra đời của chữ Quốc ngữ ở thế kỉ XVI – XVIII, mục 9. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn

Lời giải chi tiết

Đúng: 3, 5, 7, 8 

Sai: 1, 2, 4, 6

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 3 trang 101 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 101 sách bài tập Lịch sử 7. Hoàn thành bảng hệ thống kiến thức về những nét chính của tình hình

 • Bài 4 trang 102 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 102 sách bài tập Lịch sử 7. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền ở nước ta biểu hiện

 • Bài 5 trang 102 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 102 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu những nét chính về chiến tranh Nam - Bắc triều và chiến tranh

 • Bài 6 trang 102 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 102 sách bài tập Lịch sử 7. Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây dựng quốc gia như thế nào ?

 • Bài 1 trang 99 SBT sử 7

  Giải bài tập 1 trang 99 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.