Bài 6 trang 102 SBT sử 7


Đề bài

Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây dựng quốc gia như thế nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 8. Quang Trung đại phá quân Thanh (1789), mục 1. Chính sách quốc phòng, ngoại giao của Quang Trung

Lời giải chi tiết

Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây dựng quốc gia :

- Ông là người lãnh đạo phong trào Tây Sơn, lật đổ các chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê

- Xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.

- Đánh tan quân xâm lược Thanh, củng cố nền độc lập của đất nước.

- Xây dựng chính quyền mới và ban hành nhiều chính sách tiến bộ...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu
 • Bài 5 trang 102 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 102 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu những nét chính về chiến tranh Nam - Bắc triều và chiến tranh

 • Bài 4 trang 102 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 102 sách bài tập Lịch sử 7. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền ở nước ta biểu hiện

 • Bài 3 trang 101 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 101 sách bài tập Lịch sử 7. Hoàn thành bảng hệ thống kiến thức về những nét chính của tình hình

 • Bài 2 trang 100 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 100 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 1 trang 99 SBT sử 7

  Giải bài tập 1 trang 99 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.