Bài 3 trang 104 SBT sử 7


Giải bài tập 3 trang 104 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung các sự kiện trong bảng

Đề bài

Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung các sự kiện trong bảng.

Thời gian (năm)

Sự kiện

 

Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa.

 

Đinh Bộ Lĩnh dẹp "Loạn 12 sứ quân", thống nhất đất nước, lên ngôi vua.

 

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ nhất thắng lợi.

 

Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý được thành lập.

 

Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên là Thăng Long.

 

Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.

 

Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại.

 

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ hai thắng lợi.

 

Nhà Trần được thành lập.

 

Kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông cổ thắng lợi.

 

Kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên thắng lợi.

 

Kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên thắng lợi.

 

Nhà Hồ được thành lập.

 

Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ.

 

Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng.

 

Lê Lợi lên ngôi vua.

 

Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bùng nổ.

 

Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh.

 

Nhà Nguyễn được thành lập.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại chương I. Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (thế kỉ X), chương II. Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI - XII), chương III. Nước Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIII - XIV), chương IV. Đại Việt thời Lê sơ (thế kỉ XV - đầu thế kỉ XVI), chương V. Đại Việt ở thế kỉ XVI - XVIII 

Lời giải chi tiết

Thời gian (năm)

Sự kiện

939

Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa.

968

Đinh Bộ Lĩnh dẹp "Loạn 12 sứ quân", thống nhất đất nước, lên ngôi vua.

981

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ nhất thắng lợi.

1009

Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý được thành lập.

1010

Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên là Thăng Long.

1054

Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.

1075

Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại.

1077

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ hai thắng lợi.

1226

Nhà Trần được thành lập.

1258

Kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông cổ thắng lợi.

1285

Kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên thắng lợi.

1287 - 1288

Kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên thắng lợi.

1400

Nhà Hồ được thành lập.

1418

Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ.

1427

Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng.

1428

Lê Lợi lên ngôi vua.

1771

Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bùng nổ.

1789

Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh.

1802

Nhà Nguyễn được thành lập.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 4 trang 105 SBT sử 7

    Giải bài tập 4 trang 105 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội nước ta thời phong kiến

  • Bài 2 trang 103 SBT sử 7

    Giải bài tập 2 trang 103 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy ghép tên một số nhân vật lịch sử cho phù hợp với cuộc kháng chiến

  • Bài 1 trang 103 SBT sử 7

    Giải bài tập 1 trang 103 sách bài tập Lịch sử 7. Bảng so sánh sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí