Bài 3 trang 94 SBT sử 7


Giải bài tập 3 trang 94 sách bài tập Lịch sử 7. Điền nội dung là những điểm mới về tổ chức chính quyền và chính sách đối ngoại

Đề bài

Điền nội dung là những điểm mới về tổ chức chính quyền và chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn vào bảng sau.

Tổ chức chính quyền và chính sách đối ngoại

Những điểm mới

Triều đình trung ương

 

 

 

 

Chính quyền địa phương

 

 

 

 

Luật pháp

 

 

Quân đội

 

 

 

 

Ngoại giao

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền

Lời giải chi tiết

Tổ chức chính quyền và chính sách đối ngoại

Những điểm mới

Triểu đình trung ương

Vua đứng đầu, trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng trong nước, từ trung ương đến địa phương.

Chính quyền địa phương

Cả nước được chia làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc. Đứng đầu mỗi tỉnh lớn là Tổng đốc, còn các tỉnh vừa và nhỏ là các chức tuần phủ.

Luật pháp

Ban hành bộ Hoàng triều luật lệ

Quân đội

Gồm nhiều binh chủng, thành trì ở kinh đô và các trấn, tỉnh được xây dựng vững chắc và hệ thống trạm ngựa cũng được xây dựng để trúyền tin tức.

Ngoại giao

- Đối với nhà Thanh: thần phục, nhiều chính sách của nhà Thanh được các vua Nguyễn dùng làm khuôn mẫu để trị nước.

- Đối với phương Tây: khước từ mọi tiếp xúc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 4 trang 95 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 95 sách bài tập Lịch sử 7. Hoàn thành bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn dưới thời Nguyễn theo mẫu sau

 • Bài 5 trang 95 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 95 sách bài tập Lịch sử 7. Công cuộc khai hoang dưới thời Nguyễn được thực hiện và có tác dụng

 • Bài 2 trang 94 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 94 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 1 trang 93 SBT sử 7

  Giải bài tập 1 trang 93 sách bài tập Lịch sử 7. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí