Bài 1 trang 52 SBT sử 7


Đề bài

Câu 1

Từ nửa sau thế kỉ XIV, do thiên tai liên tiếp làm cho đời sống nhân dân ngày càng quẫn bách.

A. Đúng.                       

B. Sai.

Câu 2

Chu Văn An đã dâng sớ lên vua Trần đòi chém 7 nịnh thần, nhưng Dụ Tông không nghe. Ông đã xin từ quan về dạy học.

A. Đúng.                     

B. Sai.

Câu 3

Hồ Quý Ly là người có tài năng, được vua Trần trọng dụng.

A. Đúng.                   

B. Sai.

Câu 4

Vua Trần đã nhường ngôi cho Hồ Quý Ly lên làm vua.

A. Đúng.                    

B. Sai

Câu 5

Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực và đã thành công tốt đẹp.

A. Đúng.                 

B. Sai 

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Tình hình kinh tế nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Chọn: B

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 2. Tình hình xã hội thời Trần cuối thế kỉ XIV

Chọn: A

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 4. Nhà Hồ thành lập (1400)

Chọn: A

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 4. Nhà Hồ thành lập (1400)

Chọn: B

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 5. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly

Chọn: B

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
 • Bài 2 trang 52 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 52 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối các ô bên phải với các ô bên trái cho phù hợp

 • Bài 3 trang 53 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 53 sách bài tập Lịch sử 7. Các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ

 • Bài 4 trang 53 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 53 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền địa phương có các cuộc nổi dậy khởi nghĩa của nông dân, nô tì

 • Bài 5 trang 53 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 53 sách bài tập Lịch sử 7. Những nội dung cải cách của Hồ Quý Ly và nhà Hồ

 • Bài 6 trang 54 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 54 sách bài tập Lịch sử 7. Tình hình kinh tế Đại Việt từ nửa cuối thế kỉ XIV như thế nào

 • Bài 7 trang 54 SBT sử 7

  Giải bài tập 7 trang 54 sách bài tập Lịch sử 7. Nguyên nhân dẫn đến các cuộc khởi nghĩa của nông dân, nô tì nửa cuối thế kỉ XIV

 • Bài 8 trang 54 SBT sử 7

  Giải bài tập 8 trang 54 sách bài tập Lịch sử 7. Em có nhận xét gì về các cải cách của Hồ Quý Ly và nhà Hồ

 • Bài 9 trang 54 SBT sử 7

  Giải bài tập 9 trang 54 sách bài tập Lịch sử 7. Việc Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần là cần thiết, đúng đắn hay ngược lại

 • Bài 10 trang 54 SBT sử 7

  Giải bài tập 10 trang 54 sách bài tập Lịch sử 7. Đánh giá về nhân vật Hồ Quý Ly trong lịch sử Việt Nam

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.