Giải bài 39.1 trang 64 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống.


Đề bài

Em hãy ghi lại những điều em thu hoạch được sau khi quan sát ngoài thiên nhiên.

a) Địa điểm quan sát:

b) Các môi trường trong khu vực quan sát:

c) Hoàn thành bảng sau về tên các loài thực vật quan sát được, môi trường sống, vị trí phân loại và vai trò của chúng.


Lời giải chi tiết

Học sinh trả lời dựa vào địa điểm quan sát thực tế.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài