Giải bài 38.3 trang 62 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống.


Đề bài

Quan sát Hình 38 và cho biết hình nào thể hiện hành động bảo vệ đa dạng sinh học, hình nào thể hiện hành động gây suy giảm đa dạ sinh học.

 

Lời giải chi tiết

Bảo vệ đa dạng sinh học: hình a, e. 

Gây suy giảm đa dạng sinh học: hình b, c, d.


 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài