Giải bài 38.1 trang 61 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống.


Đề bài

Đa dạng sinh học không biểu thị ở tiêu chí nào sau đây? 

A. Đa dạng nguồn gen. 

B. Đa dạng hệ sinh thái. 

C. Đa dạng loài. 

D. Đa dạng môi trường.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đa dạng sinh học biểu thị rõ nhất ở số lượng loài sinh vật.

Lời giải chi tiết

D

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài