Giải bài 38.1 trang 61 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống.


Đa dạng sinh học không biểu thị ở tiêu chí nào sau đây? A. Đa dạng nguồn gen. B. Đa dạng hệ sinh thái. C. Đa dạng loài. D. Đa dạng môi trường.

Đề bài

Đa dạng sinh học không biểu thị ở tiêu chí nào sau đây? 

A. Đa dạng nguồn gen. 

B. Đa dạng hệ sinh thái. 

C. Đa dạng loài. 

D. Đa dạng môi trường.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đa dạng sinh học biểu thị rõ nhất ở số lượng loài sinh vật.

Lời giải chi tiết

D

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí