Bài 37.1 trang 57 SBT hóa học 11


Đề bài

Nhận xét nào sau đây về thành phần của dầu mỏ là đúng ?

A. Dầu mỏ là một hiđrocacbon ở thể lỏng.

B. Dầu mỏ là một hỗn hợp của nhiều hiđrocacbon thể lỏng.

C. Dầu mỏ là một hỗn hợp của nhiều hiđrocacbon ở thể lỏng, thể khí và thể rắn.

D. Thành phần chính của dầu mỏ là các hiđrocacbon thể lỏng có hoà tan các hiđrocacbon thể rắn và thể khí, ngoài ra dầu mỏ còn chứa một lượng nhỏ các chất hữu cơ có oxi, nitơ, lưu huỳnh,...và một lượng rất nhỏ các chất vô cơ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Hiđrocacbon thiên nhiên Tại đây.

Lời giải chi tiết

Thành phần chính của dầu mỏ là các hiđrocacbon thể lỏng có hoà tan các hiđrocacbon thể rắn và thể khí, ngoài ra dầu mỏ còn chứa một lượng nhỏ các chất hữu cơ có oxi, nitơ, lưu huỳnh,...và một lượng rất nhỏ các chất vô cơ.

\( \to\) Chọn D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 37.2, 37.3 trang 58 SBT hóa học 11

  Giải bài 37.2, 37.3 trang 58 sách bài tập hóa học 11. Hãy ghép mỗi công đoạn của việc chế biến dầu mỏ ( xử lí sơ bộ, chưng cất, crăckinh, rifominh) với nội dung cho phù hợp...

 • Bài 37.4 trang 58 SBT hóa học 11

  Giải bài 37.4 trang 58 sách bài tập hóa học 11. Khi chưng cất một loại dầu mỏ, 15% (khối lượng) dầu mỏ chuyển thành xăng...

 • Bài 37.5 trang 58 SBT hóa học 11

  Giải bài 37.5 trang 58 sách bài tập hóa học 11. Một loại khí thiên nhiên có thành phần về thể tích như sau : 85% CH4 ; 10% C2H6 ;...

 • Bài 37.6 trang 58 SBT hóa học 11

  Giải bài 37.6 trang 58 sách bài tập hóa học 11. Khi crăckinh butan, đã xảy ra các phản ứng :...

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.