Giải bài 33.5 trang 81, 82 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Hình 33.1 cho thấy hình ảnh Trái Đất khi chúng ta nhìn vào cực Bắc, chiều quay của Trái Đất và hướng ánh sáng từ Mặt Trời chiếu tới. Em hãy ghép các thông tin ở cột B tương ứng với các địa điểm trên Trái Đất được đưa ra ở cột A.

Cột A

 

Cột B

1. Ở vị trí A

 

A. người quan sát nhìn thấy Mặt Trời lặn vào chiều tối.

2. Ở vị trí B

 

B. đang là ban đêm.

3. Ở vị trí C

 

C. người quan sát nhìn thấy Mặt Trời lên cao nhất vào gần giữa trưa.

4. Ở vị trí D

 

D. người quan sát nhìn thấy Mặt Trời mọc vào lúc sáng sớm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng lí thuyết

Lời giải chi tiết

1 – D

2 – C

3 – B

4 – D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 33.6 trang 82 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

  Vào một ngày tại một nơi Mặt Trời mọc lúc 6 giờ sáng và lặn lúc 6 giờ chiều. Em hãy cho biết thời điểm người quan sát thấy Mặt Trời ở vị trí như hình 33.2 là vào khoảng mấy giờ.

 • Giải bài 33.7 trang 82 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

  Tại một thời điểm bất kì, trên Trái Đất nửa hướng về phía Mặt Trời là ban ngày, nửa kia là ban đêm. Trên hình 33.3 cho thấy châu Âu và châu Phi là ban ngày, Ấn Độ chuẩn bị tối và châu Úc đang là ban đêm. Em hãy cho biết thứ tự quan sát thấy Mặt Trời mọc ở bốn vùng nói trên?

 • Giải bài 33.8 trang 82, 83 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

  Bạn Hiếu Minh làm thí nghiệm đo chiều dài bóng của một cái cọc in trên mặt đất vào một số thời điểm trong một ngày trời năng và thu được kết quả cho trong bảng sau: Thời điểm 10 giờ 11 giờ 12 giờ 13 giờ 14 giờ Chiều dài bóng (cm) 90 45 25 59 85

 • Giải bài 33.4 trang 81 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

  Hãy ghép mỗi thông tin cho trong cột A với mỗi thông tin cho trong cột B để được phát biểu đúng về hiện tượng mọc và lặn hằng ngày của Mặt Trời. Cột A Cột B 1. Từ Trái Đất thấy Mặt Trời mọc và lặn hằng ngày là do A. ở phía đông vào lúc sáng sớm. 2. Mặt Trời mọc B. ở phía tây vào lúc chiều tối. 3. Mặt Trời lặn C. Trái Đất quay xung quanh trục của nó từ phía tây sang phía đông hằng ngày. 4. Trái Đất quay xung quanh trục của nó D. một vòng hết gần một ngày đêm.

 • Giải bài 33.3 trang 81 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

  Trong các nhận định sau đây, phát biểu nào là đúng (Đ), phát biểu nào là sai (S)? STT Nhận định Đ S 1 Trái Đất đứng yên trong không gian, Mặt Trời chuyển động xung quanh Trái Đất một vòng hết một ngày đêm. 2 Trái Đất quay xung quanh trục của nó từ phía đông sang phía tây cho nên chúng ta nhìn thấy Mặt Trời mọc và lặn hằng ngày. 3 Trái Đất quay quanh trục của nó từ phía tây sang phía đông cho nên chúng ta nhìn thấy Mặt Trời mọc và lặn hằng ngày. 4 Mặt Trời mọc lên ở phía tây vào lúc sá

 • Giải bài 33.2 trang 80 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

  Trên Trái Đất, chúng ta nhìn thấy Mặt Trời mọc và lặn hằng ngày là do chuyển động quay xung quanh trục của Trái Đất. em hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng về thời gian quay hết một vòng xung quanh trục của Trái Đất? Thời gian Trái Đất quay hết một vòng quanh trục là A. một tháng B. một năm C. một tuần D. một ngày đêm

 • Giải bài 33.1 trang 80 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

  Nói về hiện tượng mọc và lặn hằng ngày của Mặt Trời, em hãy cho biết nhận định nào đây là đúng? Mặt Trời mọc ở A. hướng tây lúc sáng sớm B. hướng đông lúc sáng sớm C. hướng bắc lúc sáng sớm D. hướng nam lúc sáng sớm.