Giải bài 30.10 trang 75 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Từ mặt đất, hai quả bóng giống hệt nhau là C và D được đưa lên cao. Quả bóng C được đưa lên độ cao 2 m, quả bóng D được đưa lên độ cao 1,5 m. Em hãy cho biết quả bóng nào có thế năng hấp dẫn lớn hơn. Giải thích câu trả lời của em.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào khối lượng và độ cao của vật so với mốc tọa độ

+ Nếu vật có cùng khối lượng, cùng vị trí địa lí, vật nào có độ cao lớn hơn so với mốc tọa độ thì thế năng hấp dẫn lớn hơn

+ Nếu vật ở cùng độ cao, cùng vị trí địa lí, vật nào có khối lượng lớn hơn thì thế năng hấp dẫn lớn hơn

Lời giải chi tiết

Hai quả bóng có cùng khối lượng, quả bóng C cao hơn quả bóng D nên quả bóng C có thế năng hấp dẫn lớn hơn quả bóng D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 30. Các dạng năng lượng