Bài 2.5 trang 4 SBT hóa học 11


Giải bài 2.5 trang 4 sách bài tập hóa học 11. Các muối thường gọi là "không tan", ví dụ BaSO4, AgCl có phải là các chất điện li mạnh không ?...

Đề bài

Các muối thường gọi là "không tan", ví dụ BaSO4 , AgCl có phải là các chất điện li mạnh không ? Giải thích, biết rằng ở 25°C độ hoà tan trong nước của BaSO4 là 1,0.10-5 mol/l, của AgCl là 1,2.10-5 mol/l. Dung dịch các muối này chỉ chứa các ion, không chứa các phân tử hoà tan.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Định nghĩa chất điện li mạnh: "Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion"

Chú ý: Tất cả các chất đều ít nhiều tan trong nước. 

Lời giải chi tiết

BaSO4 và AgCl là các chất điện li mạnh, vì các phân tử hoà tan của chúng đều phân li ra ion.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí