Bài 24.1, 24.2, 24.3 trang 34 SBT hóa học 11


Giải bài 24.1, 24.2, 24.3 trang 34 sách bài tập hóa học 11. Cho dãy chất : CH4 ; C6H6 ; C6H5 - OH ; C2H5ZnI ; C2H5PH2. Nhận xét nào đưới đây đúng ?...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 24.1.

Cho dãy chất : CH4 ; C6H6 ; C6H5 - OH ; C2H5ZnI ; C2H5PH2. Nhận xét nào đưới đây đúng ?

A. Các chất trong dãy đều là hiđrocacbon.

B. Các chất trong dãy đều là dẫn xuất của hiđrocacbon.

C. Các chất trong dãy đều là hợp chất hữu cơ.

D. Trong dãy có cả chất vô cơ và hữu cơ nhưng đều là hợp chất của cacbon.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Hóa học hữu cơ Tại đây

Lời giải chi tiết:

Các chất trong dãy đều là hợp chất hữu cơ.

\( \to\) Chọn C.

Câu 24.2.

Người ta lần lượt lấy mẫu thử của một trong bốn chất X, Y, Z, T và làm thí nghiệm như sau : Cho mẫu thử qua CuO đốt nóng (để đốt cháy hoàn toàn) rồi dẫn sản phẩm cháy qua CuSO4 khan sau đó qua dung dịch Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm cho thấy, mẫu X chỉ làm cho CuSO4 chuyển qua màu xanh, mẫu Y chỉ tạo kết tủa trắng ở bình chứa nước vôi, mẫu Z tạo hiện tượng như trên ở cả hai bình ; còn mẫu T không tạo hiện tượng gì.

Kết luận nào đúng cho các thí nghiệm này là :

A. X chỉ chứa nguyên tố hiđro.

B. Y chỉ chứa nguyên tố cacbon

C. Z là một hiđrocacbon.

D. T là chất vô cơ.

Phương pháp giải:

Sử dụng tổng hợp kiến thức của chương 4 – Đại cương về hóa học hữu cơ để giải bài tập.

Lời giải chi tiết:

Kết luận A sai: X có chứa hiđro (vì thế khi cháy, X tạo ra H2O) nhưng vẫn có thể có nguyên tố khác, thí NH3...

B sai vì Y chứa nguyên tố cacbon nhưng vẫn có thể chứa nguyên tố khác, thí dụ CO.

C sai vì Z có chứa C và H nhưng vẫn có thể chứa cả oxi (thí dụ C2H6O...) nên chưa chắc Z là hiđrocacbon.

D đúng: T không chứa cacbon vậy nó là chất vô cơ.

\( \to\) Chọn D.

Câu 3

Trong số các chất sau đây, chất nào là đồng đẳng của ?

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về đồng đẳng Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hoá học tương tự nhau là những chất đồng đẳng, chúng hợp thành dãy đồng đẳng.

\( \to\) Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.