Bài 2.4 trang 7 SBT Vật lí 9


Giải bài 2.4 trang 7 SBT Vật lí 9.Cho mạch điện có sơ đồ như hình 2.2, điện trở R1= 10Ω , hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là UMN = 12V.

Đề bài

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 2.2, điện trở \( R_1 = 10Ω \) , hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là \( U_{MN} =12V \)

a) Tính cường độ dòng điện I1 chạy qua R1

b) Giữ nguyên \( U_{MN}=12V\) , thay điện trở \( R_1\) bằng điện trở \( R_2\), khi đó ampe kế chỉ giá trị \({I_2} = \dfrac{I_1}{2}\). Tính điện trở R2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức của định luật Ôm: \(I=\dfrac{U}{R}\)

Lời giải chi tiết

a) Cường độ dòng điện chạy qua \( R_1 \) là: \({I_1} = \dfrac{U_{MN}}{R_1} =\dfrac {12}{10} = 1,2A\)

b) Ta có:

Cường độ dòng điện qua \(R_2\):\({I_2} =\dfrac {I_1}{2} = 0,6A\).

Vậy điện trở:

\(R_2 =\dfrac{U_{MN}}{I_2} = \dfrac{12}{0,6} = 20\Omega \)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 79 phiếu
 • Bài 2.5 trang 7 SBT Vật lí 9

  Giải bài 2.5 trang 7 SBT Vật lí 9. Điện trở của một dây dẫn nhất định có mối quan hệ phụ thuộc nào dưới đây ?

 • Bài 2.6 trang 7 SBT Vật lí 9

  Giải bài 2.6 trang 7 SBT Vật lí 9.Khi đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là I. Hệ thức nào dưới đây biểu thị định luật Ôm ?

 • Bài 2.7 trang 7 SBT Vật lí 9

  Giải bài 2.7 trang 7 SBT Vật lí 9. Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trở ?

 • Bài 2.8 trang 7 SBT Vật lí 9

  Giải bài 2.8 trang 7 SBT Vật lí 9. Trong thí nghiệm khảo sát định luật Ôm. có thế làm thay đổi đại lượng nào trong số các đại lượng gồm hiệu điện thế,

 • Bài 2.9 trang 8 SBT Vật lí 9

  Giải bài 2.9 trang 8 SBT Vật lí 9. “Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây”.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí