Bài 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 trang 33 SBT hóa học 11


Giải bài 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 trang 33 sách bài tập hóa học 11. Phản ứng (C{H_3}COOH + CH equiv CH to C{H_3}COO - CH = C{H_2}) thuộc loại phản ứng gì ?...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 23.1.

Phản ứng \(C{H_3}COOH + CH \equiv CH \to C{H_3}COO - CH = C{H_2}\) thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về cả ba loại phản ứng trên.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Phản ứng hữu cơ Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Phân tử hữu cơ kết hợp thêm với các nguyên tử hoặc phân tử khác.
\( \to\) Chọn B.

Câu 23.2.

Phản ứng

thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Phản ứng hữu cơ Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Phản ứng trên không phải phản ứng thế, không phải phản ứng cộng, cũng không phải phản ứng tách.

\( \to\) Chọn D.

Câu 23.3.

Phản ứng \(2C{H_3}OH \to C{H_3}OC{H_3} + {H_2}O\) thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Phản ứng hữu cơ Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Một hoặc một nhóm nguyên tử ở phân tử hữu cơ bị thế bởi một hoặc một nhóm nguyên tử khác

\( \to\) Chọn A.

Câu 24.4.

Phản ứng 

\(CH \equiv CH + 2AgN{O_3} + 2N{H_3} \to Ag - C \equiv C - Ag + 2N{H_4}N{O_3}\) thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Phản ứng hữu cơ Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Một hoặc một nhóm nguyên tử ở phân tử hữu cơ bị thế bởi một hoặc một nhóm nguyên tử khác

\( \to\) Chọn A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 23.5, 23.6, 23.7 trang 33 SBT hóa học 11

    Giải bài 23.5, 23.6, 23.7 trang 33 sách bài tập hóa học 11. Hãy sắp xếp mỗi phản ứng dưới đây vào loại phản ứng thích hợp (phản ứng thế, phản ứng tách, phản ứng cộng)...

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.