Bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 31 SBT hóa học 11


Giải bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 31 sách bài tập hóa học 11. Chất nào trong các chất dưới đây là đồng phân của CH3COOCH3 ?...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21.1.

Hai chất  và  có 

A. Công thức phân tử và công thức cấu tạo đều giống nhau.

B. Công thức phân tử và công thức cấu tạo đều khác nhau.

C. Công thức phân tử giống nhau nhưng công thức cấu tạo khác nhau.

D. Công thức phân tử khác nhau và công thức cấu tạo giống nhau.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Hai chất trên có công thức phân tử giống nhau (C2H4O2) nhưng công thức cấu tạo khác nhau.

\( \to\) Chọn C.

Câu 21.2.

Hai công thức  

A. là các công thức của hai chất có cùng công thức phân tử nhưng có công thức cấu tạo khác nhau.

B. là các công thức của hai chất có công thức phân tử khác nhau nhưng có công thức cấu tạo tương tự nhau.

C. là các công thức của hai chất có công thức phân tử và công thức cấu tạo đều khác nhau.

D. chỉ là công thức của một chất vì công thức phân tử và công thức cấu tạo đều giống nhau.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Hai chất trên chỉ là công thức của một chất vì công thức phân tử và công thức cấu tạo đều giống nhau.

\( \to\) Chọn D.

Câu 21.3.

Chất nào trong các chất dưới đây là đồng phân của CH3COOCH3 ?

A. CH3CH2OCH3        B. CH3CH2COOH

C. CH3COCH3            D. CH3CH2CH2OH

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử là những chất đồng phân.
CH3COOCHvà CH3CH2COOH có cùng CTPT \( \to\) chúng là đồng phân của nhau.

\( \to\) Chọn B.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài