Bài 21.24 trang 49 SBT Hóa học 12


Đề bài

Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSOvà 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Tính thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xác định ion điện phân trước=>ghép các ion để viết phương trình phân tử

 - \(CuCl_2\) điện phân trước=> thời gian điện phân  \(CuCl_2\) và số mol khí ở anot

- Tính thời gian điện phân  \(CuSO_4\) => Khối lượng khí oxi thu được anot 

=> Tổng số mol khí anot

Lời giải chi tiết

Trong quá trình điện phân cation nào có tính oxi hoá mạnh hơn sẽ thu e trước, anion nào có tính khử mạnh hơn sẽ nhường e trước. Trong dung dịch đã cho thứ tự như sau :

- Ở catot: Cu2+ > H+(H2O) > Na+

- Ở anot: Cl- > OH-(H2O) > SO42-

Ghép các ion thành phân tử để viết pt điện phân. Các ion Cl- và Cu2+  điện phân trước

\(CuCl_2 \xrightarrow{{đpdd}} Cu+Cl_2\) (1)

0,06mol→      0,06→0,06

\(2CuSO_4 + 2H_2O\xrightarrow{{đpdd}} 2Cu + O_2\)

\(+ 2H_2SO_4\)(2)

Thời gian cần thiết để điện phân ở (1):  

\(m = \dfrac{{A.I.t} }{ {n.F}} \to t = \dfrac{{m.n.F} }{{A.I}}\)

\(= \dfrac{{71.0,06.2.96500}}{ {2.71}} = 5790(s)\)

Thời gian còn lại để điện phân (2) là: 9650- 5790= 3860 (s)

Tính khối lượng O2 thu được khi điện phân trong 3860 s:

\(m = \dfrac{{A.I.t} }{ {n.F}}  = \dfrac{{32.2.3860} }{{4.96500}}=0,64g\)

\(n_{O_2}=\dfrac{{0,64}}{{32}}=0,02 mol\)

Tổng số mol khí thu được ở anot là: 0,06+0,02=0,08 mol

Thể tích khí thu được ở anot là: 0,08.22,4=1,792 (l)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 21: Điều chế kim loại

 • Bài 21.23 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.23 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Từ các chất riêng biệt : CuSO4, CaCO3, FeS cần điều chế được các kim loại Cu, Ca, Fe. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. (Các điều kiện khác có đủ).

 • Bài 21.22 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.22 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Trình bày phương pháp hoá học điều chế các kim loại Ca, Na, Cu từ những muối riêng biệt: CaCO3, Na2SO4, Cu2S.

 • Bài 21.21 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.21 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Bằng những phương pháp nào người ta có thể điều chế Cu từ dung dịch Cu(NO3)2, Ca từ dung dịch CaCl2 ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

 • Bài 21.20 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.20 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Từ những hợp chất riêng biệt : Cu(OH)2, MgO, FeS2, hãy nêu phương pháp thích hợp để điều chế Cu, Mg, Fe. Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

 • Bài 21.16; 21.17; 21.18; 21.19 trang 48 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.16; 21.17; 21.18; 21.19 trang 48 sách bài tập Hóa học 12 - Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ có màng ngăn:

 • Bài 21.11; 21.12; 21.13; 21.14; 21.15 trang 47 SBT Hóa học 12

  Bài 21.11; 21.12; 21.13; 21.14; 21.15 trang 47 sách bài tập Hóa học 12 - Quá trình nào sau đây là quá trình khử ?

 • Bài 21.6; 21.7; 21.8; 21.9; 21.10 trang 47 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.6; 21.7; 21.8; 21.9; 21.10 trang 47 sách bài tập Hóa học 12 - Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là

 • Bài 21.1; 21.2; 21.3; 21.4; 21.5 trang 46 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.1; 21.2; 21.3; 21.4; 21.5 trang 46 sách bài tập Hóa học 12 - Khi điện phân có màng ngăn dung dịch muối ăn bão hoà trong nước thì xảy ra hiện tượng nào trong số các hiện tượng cho dưới đây ?

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.