Bài 21.1; 21.2; 21.3; 21.4; 21.5 trang 46 SBT Hóa học 12


Giải bài 21.1; 21.2; 21.3; 21.4; 21.5 trang 46 sách bài tập Hóa học 12 - Khi điện phân có màng ngăn dung dịch muối ăn bão hoà trong nước thì xảy ra hiện tượng nào trong số các hiện tượng cho dưới đây ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21.1.

Khi điện phân có màng ngăn dung dịch muối ăn bão hoà trong nước thì xảy ra hiện tượng nào trong số các hiện tượng cho dưới đây ?

A. Khí oxi thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot.

B. Khí hiđro thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot.

C. Kim loại natri thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot.

D. Nước Gia-ven được tạo thành trong bình điện phân.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài điều chế kim loại tại đây

Lời giải chi tiết:

Catot: \(Na^+\), \(H_2O\) nước điện phân trước thu được khí hiđro

\(2H_2O +2 e\to 2OH^- + H_2\) 

Anot: \(Cl^-\), \(H_2O\),ion \(Cl^-\) điện phân trước thu được khí Clo

\(2Cl^- \to Cl_2 +2e\)

=> Chọn B

Câu 21.2.

Phương pháp điều chế kim loại bằng cách dùng đơn chất kim loại có tính khử mạnh hơn để khử ion kim loại khác trong dung dịch muối được gọi là

A. phương pháp nhiệt luyện.

B. phương pháp thuỷ luyện.

C. phương pháp điện phân.  

D. phương pháp thuỷ phân.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài điều chế kim loại tại đây

Lời giải chi tiết:

Phương pháp thuỷ luyện: dùng dung dịch thích hợp để hòa tan kim loại hoặc hợp chất kim loại và tách phần không tan có trong quặng. Sau đó khử những ion kim loại trong dung dịch bằng kim loại có tính khử mạnh như Fe, Zn,..
=> Chọn B

Câu 21.3.

Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị II với dòng điện có cường độ 6A. Sau 29 phút điện phân thấy khối lượng catot tăng 3,45 g. Kim loại đó là

A. Zn.                                   B. Cu

C. Ni.                                    D.  Sn.

Phương pháp giải:

Dựa vào công thức \(m=\dfrac{{AIt}}{{nF}}\)

tìm A => tên kim loại

Lời giải chi tiết:

Catot ion kim loại điện phân trước 

\(m=\dfrac{{AIt}}{{nF}}=\dfrac{{A\times6 \times 1740}}{{2\times 96500}}=3,45\)

=>\(A \approx 64\)

=> Chọn B

Câu 21.4.

Điện phân 200 ml dung dịch KOH 2M (D = 1,1 g/cm3) với điện cực trơ. Khi ở catot thoát ra 2,24 lít khí (đktc) thì ngừng điện phân. Biết rằng nước bay hơi không đáng kể. Dung dịch sau điện phân có nồng độ phần trăm là

A. 10,27%.                           B. 10,18%.

C. 10,9%.                             D. 38,09%.

Phương pháp giải:

- Viết phương trình điện phân hai cực

- Tính khối lượng dd trước sau phản ứng và khối lượng KOH

Lời giải chi tiết:

\(n_{H_2}=0,1 mol\)

Ở catot:  \(2H_2O +2e\to 2OH^-+H_2\) 

                              0,2      0,2        \(\leftarrow\)    0,1

Ở anot: \(4OH^- \to O_2 + 4e + 2H_2O\)

                0,2             0,05 \(\leftarrow\)  0,2 

Ta thấy lượng \(OH^-\) không đổi

\(m_{dd \; bđ}=220\times 1,1=220\) g

\(m_{dd \; sau}=m_{dd \;bđ}-m_{H_2}-m_{O_2}\)

\(=220-0,2-1,6=218,2\) g

=> C%=\(\dfrac{{m_{KOH}}}{{m_{dd}}}=\dfrac{{22,4}}{{218,2}}\times100\)% = 10,27%

=> Chọn A                                             

Câu 21.5.

Trong số những công việc sau, công việc nào không được thực hiện trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân ?

A. Điều chế kim loại Zn.                

B. Điều chế kim loại Cu.

C. Điều chế kim loại Fe.                 

D. Mạ niken.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài điều chế kim loại tại đây

Lời giải chi tiết:

Điều chế kim loại Fe không được thực hiện trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân

=> Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 21.6; 21.7; 21.8; 21.9; 21.10 trang 47 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.6; 21.7; 21.8; 21.9; 21.10 trang 47 sách bài tập Hóa học 12 - Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là

 • Bài 21.11; 21.12; 21.13; 21.14; 21.15 trang 47 SBT Hóa học 12

  Bài 21.11; 21.12; 21.13; 21.14; 21.15 trang 47 sách bài tập Hóa học 12 - Quá trình nào sau đây là quá trình khử ?

 • Bài 21.16; 21.17; 21.18; 21.19 trang 48 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.16; 21.17; 21.18; 21.19 trang 48 sách bài tập Hóa học 12 - Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ có màng ngăn:

 • Bài 21.20 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.20 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Từ những hợp chất riêng biệt : Cu(OH)2, MgO, FeS2, hãy nêu phương pháp thích hợp để điều chế Cu, Mg, Fe. Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

 • Bài 21.21 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.21 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Bằng những phương pháp nào người ta có thể điều chế Cu từ dung dịch Cu(NO3)2, Ca từ dung dịch CaCl2 ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

 • Bài 21.22 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.22 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Trình bày phương pháp hoá học điều chế các kim loại Ca, Na, Cu từ những muối riêng biệt: CaCO3, Na2SO4, Cu2S.

 • Bài 21.23 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.23 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Từ các chất riêng biệt : CuSO4, CaCO3, FeS cần điều chế được các kim loại Cu, Ca, Fe. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. (Các điều kiện khác có đủ).

 • Bài 21.24 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.24 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Tính thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân.

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.