Bài 31. Sắt

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 31.1; 31.2; 31.3; 31.4; 31.5; 31.6 trang 71 SBT Hóa học 12

Bài 31.1; 31.2; 31.3; 31.4; 31.5; 31.6 trang 71 Sách bài tập Hóa học 12 - Fe có số hiệu nguyên tử là 26. Ion Fe3+ có cấu hình electron là

Xem lời giải

Bài 31.7; 31.8; 31.9; 31.10 trang 72 SBT Hóa học 12

Bài 31.7; 31.8; 31.9; 31.10 trang 72 Sách bài tập Hóa học 12 - Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

Xem lời giải

Bài 31.11; 31.12; 31.13; 31.14 trang 73 SBT Hóa học 12

Bài 31.11; 31.12; 31.13; 31.14 trang 73 Sách bài tập Hóa học 12 - Phương trình hoá học nào dưới đây viết sai ?

Xem lời giải

Bài 31.15 trang 73 SBT Hóa học 12

Giải bài 31.15 trang 73 Sách bài tập hóa học 12 - Tính chất hoá học cơ bản của sắt là gì ? Nguyên nhân ? Lấy các thí dụ để minh hoạ.

Xem lời giải

Bài 31.16 trang 74 SBT Hóa học 12

Giải bài 31.16 trang 74 Sách bài tập hóa học 12 - Đốt một kim loại trong bình kín đựng khí clo thu được 32,5 g muối clorua và nhận thấy thể tích khí clo trong bình giảm 6,72 lít (đktc). Hãy xác định tên của kim loại đã dùng.

Xem lời giải

Bài 31.17 trang 74 SBT Hóa học 12

Bài 31.17 trang 74 Sách bài tập Hóa học 12 - Sắt tác dụng như thế nào với dung dịch đặc và loãng của các axit HCl, H2SO4, HNO3 ở nhiệt độ thường và nhiệt độ cao ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng

Xem lời giải

Bài 31.18 trang 74 SBT Hóa học 12

Giải bài 31.18 trang 74 Sách bài tập hóa học 12 - Đốt nóng một lượng bột sắt trong bình đựng khí O2, sau đó để nguội và cho vào bình một lượng dư dung dịch HCl. Viết phương trình hoá học của các phản ứng có thể xảy ra

Xem lời giải

Bài 31.19 trang 74 SBT Hóa học 12

Giải bài 31.19 trang 74 Sách bài tập hóa học 12 - Cho 3,04 g hỗn hợp bột kim loại sắt và đồng tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, thu được 0,896 lít khí NO duy nhất (đktc). Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Xem lời giải

Bài 31.20 trang 74 SBT Hóa học 12

Giải bài 31.20 trang 74 Sách bài tập Hóa học 12 - Hoà tan 4 gam một đinh sắt đã bị gỉ trong dung dịch H2S04 loãng, dư tách bỏ phần không tan được dung dịch A.

Xem lời giải

Bài 31.21 trang 74 SBT Hóa học 12

Bài 31.21 trang 74 Sách bài tập Hóa học 12 - Cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 thấy sinh ra hỗn hợp khí gồm 0,03 mol NO2 và 0,02 mol NO. Xác định khối lượng Fe đã phản ứng.

Xem lời giải