Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 26.1; 26.2; 26.3; 26.4; 26.5; 26.6 trang 57 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.1; 26.2; 26.3; 26.4; 26.5; 26.6 trang 57 sách bài tập Hóa học 12 - Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hóa trị là

Xem lời giải

Bài 26.7; 26.8; 26.9; 26.10 trang 58 SBT Hóa học12

Giải bài 26.7; 26.8; 26.9; 26.10 trang 58 sách bài tập hóa học 12 - Trong nước tự nhiên thường có lẫn một lượng nhỏ các muối Ca(N03)2, Mg(N03)2, Ca(HC03)2, Mg(HC03)2. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để loại đồng thời các cation trong các muối trên ra khỏi nước ?

Xem lời giải

Giải bài 26.11; 26.12 trang 59 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.11; 26.12 trang 59 sách bài tập hóa học 12 - Để trung hoà dung dịch hỗn hợp X chứa 0,1 mol NaOH và 0,15 mol Ba(OH)2 cần bao nhiêu lít dung dịch hỗn hợp Y chứa HCl 0,1M và H2S04 0,05M ?

Xem lời giải

Bài 26.13; 26.14 trang 59 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.13; 26.14 trang 59 sách bài tập hóa học 12 - Cho a gam hỗn hợp BaCO3 và CaCO3 tác dụng hết với V lít dung dịch HCl 0,4M thấy giải phóng 4,48 lít CO2 (đktc), dẫn khí thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư.

Xem lời giải

Bài 26.15, 26.16 trang 60 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.15, 26.16 trang 60 sách bài tập hóa học 12 - Trong một cốc nước chứa 0,02 mol Ca2+ ; 0,01 mol Mg2+ ; 0,04 mol HCO3- ; 0,02 mol Cl- Nước trong cốc thuộc loại

Xem lời giải

Bài 26.17 trang 60 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.17 trang 60 sách bài tập hóa học 12 - Vì sao tính chất vật lí của kim loại nhóm IIA không biến đổi theo một quy luật nhất định ?

Xem lời giải

Bài 26.18 trang 60 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.18 trang 60 sách bài tập hóa học 12 - So sánh kim loại Mg và Ca về các mặt: a) Cấu hình electron của nguyên tử. b) Tác dụng với nước. c) Phương pháp điều chế các đơn chất.

Xem lời giải

Bài 26.19 trang 60 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.19 trang 60 sách bài tập hóa học 12 - Hãy dẫn ra những phản ứng để chứng tỏ rằng từ Be đến Ca, tính kim loại của các nguyên tố tăng dần.

Xem lời giải

Bài 26.20 trang 60 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.20 trang 60 sách bài tập hóa học 12 - Sục hỗn hợp khí CO2 và CO vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch nước lọc. Đổ dung dịch NaOH vào nước lọc thấy xuất hiện kết tủa. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên.

Xem lời giải

Bài 26.21 trang 60 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.21 trang 60 sách bài tập hóa học 12 - Nước trong vùng có núi đá vôi thuộc loại nước cứng. Viết phương trình hoá học của các phản ứng mô tả sự tạo thành nước cứng.

Xem lời giải

Bài 26.22 trang 60 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.22 trang 60 sách bài tập hóa học 12 - Về mặt hoá học thì nước có tính cứng tạm thời và nước có tính cứng vĩnh cửu khác nhau ở điểm nào ?

Xem lời giải

Bài 26.23 trang 60 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.23 trang 60 sách bài tập hóa học 12 - Có 4 cốc đựng riêng biệt các loại nước : nước cất, nước có tính cứng tạm thời, nước có tính cứng vĩnh cửu và nước có tính cứng toàn phần.

Xem lời giải

Bài 26.24 trang 61 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.24 trang 61 sách bài tập hóa học 12 - Viết PTHH của các phản ứng trong sơ đồ biến hoá sau :

Xem lời giải

Bài 26.25 trang 61 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.25 trang 61 sách bài tập hóa học 12 - Viết phương trình phản ứng trong sơ đồ biến hóa sau:

Xem lời giải

Bài 26.26 trang 61 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.26 trang 61 sách bài tập hóa học 12 - Hỗn hợp X chứa K20, NH4Cl, NaHC03 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước dư, đun nóng thu được dung dịch Y. Xác định các ion có trong dung dịch Y.

Xem lời giải

Bài 26.27 trang 61 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.27 trang 61 Sách bài tập hóa học 12 - Cho 8 g hỗn hợp gồm một kim loại kiềm thổ và oxit của nó tác dụng vừa đủ với 1 lít dung địch HC1 0,5M. Xác định kim loại kiềm thổ.

Xem lời giải

Bài 26.28 trang 61 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.28 trang 61 sách bài tập hóa học 12 - Khi lấy 11,1 g muối clorua của một kim loại chỉ có hoá trị II và một lượng muối sunfat của kim loại đó có cùng số mol, thấy khác nhau 2,5 g. Xác định công thức hoá học của hai muối.

Xem lời giải

Bài 26.29 trang 61 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.29 trang 61 Sách bài tập hóa học 12 - Sục V lít khí CO2 (đktc) vào bình đựng 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M, thu được 1 g kết tủa. Xác định V

Xem lời giải

Bài 26.30 trang 61 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.30 trang 61 Sách bài tập hóa học 12 - Chỉ dùng nước và dung dịch HCl hãy trình bày cách nhận biết 4 chất rắn (đựng trong 4 lọ riêng biệt) : Na2CO3, CaCO3, Na2SO4, CaSO4.2H2O.

Xem lời giải

Bài 26.31 trang 61 SBT Hóa học 12

Giải bài 26.31 trang 61 sách bài tập hóa học 12 - Hoà tan 23,9 g hỗn hợp bột BaCO3 và MgCO3 trong nước cần 3,36 lít CO2 (đktc). Xác định khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp

Xem lời giải