Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 23.1; 23.2; 23.3 trang 52 SBT Hóa học 12

Giải bài 23.1; 23.2; 23.3 trang 52 sách bài tập Hóa học 12 - Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, A12O3 và MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm

Xem lời giải

Bài 5.122 trang 53 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Giải thích vì sao để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép, người ta lại gắn những tấm kẽm vào vỏ tàu (phần vỏ ngâm dưới nước biển).

Xem lời giải

Bài 23.4; 23.5; 23.6; 23.7 trang 53 SBT Hóa học 12

Giải bài 23.4; 23.5; 23.6; 23.7 trang 53 sách bài tập Hóa học 12 - Cuốn một sợi dây thép vào một thanh kim loại rồi nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng. Quan sát thấy bọt khí thoát ra rất nhanh từ sợi dây thép. Thanh kim loại đã dùng có thể là

Xem lời giải

Bài 23.8 trang 53 SBT Hóa học 12

Giải bài 23.8 trang 53 sách bài tâp Hóa học 12 - Trình bày phương pháp hoá học để có thể tách riêng từng kim loại ra khỏi một dung dịch có chứa các muối

Xem lời giải

Bài 23.9 trang 53 SBT Hóa học 12

Giải bài 23.9 trang 53 sách bài tập Hóa học 12 - Trình bày sơ đồ tách riêng từng kim loại từ hỗn hợp các kim loại : Cu, Fe, Al, Ag.

Xem lời giải

Bài 23.10 trang 53 SBT Hóa học 12

Giải bài 23.10 trang 53 sách bài tập Hóa học 12 - Hoà tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối có nồng độ 27,21%. Xác định kim loại M.

Xem lời giải

Bài 23.11 trang 53 SBT Hóa học 12

Giải bài 23.11 trang 53 sách bài tập Hóa học 12 - Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam một muối nitrat kim loại M hoá trị không đổi được 4 gam oxit và hỗn hợp khí NO2 và O2. Xác định công thức muối của kim loại M

Xem lời giải