Bài 4.9 trang 10 SBT Hóa học 12


Đề bài

Cho hỗn hợp 2 este X, Y đồng phân cấu tạo của nhau. Hóa hơi 4,4 g hỗn hợp thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 g khí oxi (ở cùng điều kiện). Xà phòng hóa hoàn toàn 4,4 g hỗn hợp trên trong 100 g dung dịch NaOH 4% sau đó cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,75 g chất rắn và hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp nhau. Xác định X, Y và % khối lượng của chúng trong hỗn hợp

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ công thức \(M = \dfrac{m}{n}\) suy ra M của hai este X, Y

Tính khối lượng NaOH dư, dựa vào tỷ lệ phản ứng giữa este và NaOH

Từ đó suy ra khối lượng muối thu được và tìm được 2 muối

Suy ra công thức cấu tạo của 2 muối.

Lập hệ phương trình về số mol của 2 este X, Y

=> khối lượng => thành phần % khối lượng của các este

Lời giải chi tiết

\(\overline {{M_{X,Y}}}  = \dfrac{{4,4}}{{0,05}} = 88\,\,(g/mol)\)

Số mol hai este là 0,05 mol

Đặt công thức chung của 2 este X, Y là \(\overline R COO\overline {{R_1}} \)

\(\overline R COO\overline {{R_1}}  + NaOH \to \overline R COON{\text{a}} + \overline {{R_1}} OH\)

     0,05              0,05               0,05            

nNaOH dư = 0,05 mol; mNaOH dư = 2,0 g

\({m_{\overline R COON{\text{a}}}} = 5,75 - 2,0 = 3,75(g).\overline {{M_{\overline R COON{\text{a}}}}}  = \dfrac{{3,75}}{{0,05}} = 75\,\,g/mol\)

\( \to \overline {{M_{\overline R }}}  = 8 \to \) 2 muối là HCOONa và CH3COONa

Hai este HCOOC3H7 và CH3COOC2H5

Đặt số mol của X, Y là x và y

Ta có: x + y = 0,05                                (1)

Hai muối HCOONa (x mol) và CH3COONa (y mol) có khối lượng 3,75 g

\( \to \) 68x + 82y = 3,75                      (2)

Từ (1) và (2) \( \to x = y = 0,025\,\,mol\)

Hai este cùng CTPT và cùng số mol nên mỗi este chiếm 50% về khối lượng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 4.8 trang 10 SBT Hóa học 12

  Giải bài 4.8 trang 10 sách bài tập hóa hoc 12. Cho ancol A tác dụng với axit B thu được este X. Làm bay hơi 8,6 g este X thu được thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 g khí oxi (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất).

 • Bài 4.7 trang 10 SBT Hóa học 12

  Giải bài 4.7 trang 10 sách bài tập hóa hoc 12. Để xà phòng hoá hoàn toàn 19,4 g hỗn hợp hai este đơn chức A và B cần 200 ml dung dịch natri hiđroxit l,5M.Sau khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp nhau và một muối khan X duy nhất.

 • Bài 4.6 trang 9 SBT Hóa học 12

  Giải bài 4.6 trang 9 sách bài tập hóa học 12 - Viết các phương trình hóa học để hoàn thành các dãy biến hóa sau:

 • Bài 4.5 trang 9 SBT Hóa học 12

  Giải bài 4.5 trang 9 sách bài tập Hóa học 12 - Giải thích tại sao khi cho isoamyl axetat (dầu chuối) vào cốc đựng dung dịch natri hiđroxit thấy chất lỏng trong cốc tách thành hai lớp, nhưng khi khuấy đều và đun sôi hỗn hợp một thời gian thấy chất lỏng trong cốc tạo thành một dung dịch đồng nhất.

 • Bài 4.3; 4.4 trang 9 SBT Hoá học 12

  Giải bài 4.3; 4.4 trang 9 SBT Hóa học 12 - Xà phòng hoá 4,4 g este X có CTPT C4H802 trong dung dịch NaOH thu được 4,1 g muối của axit Y. Công thức cấu tạo của X là

 • Bài 4.1; 4.2 trang 8 SBT Hóa học 12

  Giải bài 4.1; 4.2 trang 8 sách bài tập Hóa học 12 - Cho các phát biểu sau : a. Chất béo thuộc loại hợp chất este.

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.