Bài 20: Sự ăn mòn kim loại

Bình chọn:
4.7 trên 72 phiếu
Bài 20.1; 20.2; 20.3 trang 43 SBT Hóa học 12

Giải bài 20.1; 20.2; 20.3 trang 43 sách bài tập Hóa học 12 - Sự ăn mòn kim loại không phải là

Xem lời giải

Bài 20.4; 20.5; 20.6; 20.7; 20.8 trang 43 SBT Hóa học 12

Giải bài 20.4;20.5;20.6;20.7;20.8 trang 43 sách bài tập Hóa học 12 - Sau một ngày lao động, người ta phải làm vệ sinh bề mặt kim loại của các thiết bị máy móc, dụng cụ lao động. Việc làm này có mục đích chính là

Xem lời giải

Bài 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 20.13 trang 44 SBT Hóa học 12

Giải bài 20.9;20.10;20.11;20.12;20.13 trang 44 sách bài tập Hóa học 12 - Người ta dự định dùng một số phương pháp chống ăn mòn kim loại sau : 1.Cách li kim loại với môi trường xung quanh.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 20.14 trang 45 SBT Hóa học 12

Giải bài 20.14 trang 45 sách bài tập Hóa học 12 - So sánh sự ăn mòn hoá học với sự ăn mòn điện hoá học.

Xem lời giải

Bài 20.15 trang 45 SBT Hóa học 12

Giải bài 20.15 trang 45 sách bài tập Hóa học 12 - Hãy nêu những phương pháp thường được áp dụng để chống ăn mòn kim loại. Cơ sở khoa học của mỗi phương pháp đó.

Xem lời giải

Bài 20.16 trang 45 SBT Hóa học 12

Giải bài 20.16 trang 45 sách bài tập Hóa học 12 - Khi điều chế hiđro từ kẽm và dung dịch H2SO4 loãng, nếu thêm một vài giọt dung dịch CuSO4 vào dung dịch axit thì thấy H2 thoát ra nhanh hơn hẳn. Hãy giải thích hiện tượng trên.

Xem lời giải

Bài 20.17 trang 45 SBT Hóa học 12

Giải bài 20.17 trang 45 sách bài tập Hóa học 12 - Vì sao khi nối một sợi dây điện bằng đồng với một sợi dây điện bằng nhôm thì chỗ nối mau trở nên kém tiếp xúc

Xem lời giải

Bài 20.18 trang 45 SBT Hóa học 12

Giải bài 20.18 trang 45 sách bài tập Hóa học 12 - Một hợp kim có cấu tạo tinh thể hỗn hợp Cu - Zn để trong không khí ẩm. Hãy cho biết hợp kim bị ăn mòn hoá học hay điện hoá học.

Xem lời giải

Bài 20.19 trang 45 SBT Hóa học 12

Giải bài 20.19 trang 45 sách bài tập Hóa học 12 - Có những cặp kim loại sau đây tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch điện li : a) Al - Fe ; b) Cu - Fe ; c) Fe - Sn. Cho biết kim loại nào trong mỗi cặp sẽ bị ăn mòn điện hoá học.

Xem lời giải

Bài 20.20 trang 46 SBT Hóa học 12

Giải bài 20.20 trang 46 sách bài tập Hóa học 12 - Có một vật làm bằng sắt tráng kẽm (tôn), nếu trên bề mặt vật đó có vết sây sát sâu tới lớp sắt bên trong thì hiện tượng gì sẽ xảy ra khi vật đó tiếp xúc với không khí ẩm

Xem lời giải

Bài 20.21 trang 46 SBT Hóa học 12

Giải bài 20.21 trang 46 sách bài tập Hóa học 12 - Ngâm 9 g hợp kim Cu - Zn trong dung dịch axit HCl dư thu được 896 ml khí H2 (đktc). Hằy xác định thành phần phần trăm khối lượng của hợp kim.

Xem lời giải