Bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 35.1, 35.2, 35.3 trang 83 SBT Hóa học 12

Giải bài 35.1, 35.2, 35.3 trang 83 Sách bài tập hóa học 12 - Trong phòng thí nghiệm, để điểu chế CuSO4 người ta cho Cu tác dụng với dung dịch nào sau đây

Xem lời giải

Bài 35.4, 35.5, 35.6, 35.7 trang 84 SBT Hóa học 12

Giải bài 35.4, 35.5, 35.6, 35.7 trang 84 Sách bài tập hóa học 12 - Cho V lít khí H2 (đktc) đi qua bột CuO (dư) đun nóng, thu được 32 g Cu. Nếu cho V lít H2 (đktc) đi qua bột FeO (dư) đun nóng thì khối lượng Fe thu được (Giả sử hiệu suất của các phản ứng là 100%) là

Xem lời giải

Bài 35.8, 35.9, 35.10, 35.11, 35.12, 35.13 trang 85 SBT Hóa học 12

Giải bài 35.8, 35.9, 35.10, 35.11, 35.12, 35.13 trang 85 Sách bài tập hóa học 12 - Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 35.14; 35.15; 35.16 trang 86 SBT Hóa học 12

Giải bài 35.14; 35.15; 35.16 trang 86 Sách bài tập hóa học 12 - Cho sơ đồ sau :

Xem lời giải

Bài 35.17 trang 86 SBT Hoá học 12

Giải bài 35.17 trang 86 Sách bài tập hóa học 12 - Nguyên tử đồng có 1 electron ở lớp ngoài cùng nhưng tại sao đồng có hoá trị II ? Đồng tác dụng như thế nào với các axit ?

Xem lời giải

Bài 35.18 trang 86 SBT Hóa học 12

Giải bài 35.18 trang 86 Sách bài tập hóa học 12 - Bột đồng có lẫn tạp chất là bột thiếc, kẽm, chì. Hãy nêu phương pháp hoá học đơn giản để loại bỏ tạp chất. Viết phương trình hoá học của phản ứng dạng phân tử và ion thu gọn.

Xem lời giải

Bài 35.19 trang 87 SBT Hóa học 12

Giải bài 35.19 trang 87 Sách bài tập hóa học 12 - Malachit có công thức hoá học là CuCO3.Cu(OH)2. Trình bày các phương pháp điều chế Cu từ chất này.

Xem lời giải

Bài 35.20 trang 87 SBT Hóa học 12

Giải bài 35.20 trang 87 Sách bài tập hóa học 12 - Chia 4 g hỗn hợp bột kim loại gồm Al, Fe, Cu thành hai phần đều nhau

Xem lời giải

Bài 35.21 trang 87 SBT Hóa học 12

Giải bài 35.21 trang 87 Sách bài tập hóa học 12 - Thực hiện hai thí nghiệm : 1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V 1 lít NO.

Xem lời giải