Bài 4.6 trang 9 SBT Hóa học 12


Giải bài 4.6 trang 9 sách bài tập hóa học 12 - Viết các phương trình hóa học để hoàn thành các dãy biến hóa sau:

Đề bài

Viết các phương trình hóa học để hoàn thành các dãy biến hóa sau:

a. \({C_2}{H_4} \to C{H_3}CHO\xrightarrow{{B{{\text{r}}_2},{H_2}O}}A\xrightarrow{{ + B}}{C_4}{H_8}{O_2}\xrightarrow{{LiAl{H_4},t^\circ }}B\)

b. \(C{H_3}C{H_2}COOH \to C{H_3}CHBrCOOH \to C{H_2} = CHCOOK\)

\( \to C{H_2} = CHCOOH \to C{H_2} = CHCOOC{H_3} \to po\lim e\)

c. \(C{H_2} = C{H_2} \to C{H_3}CHO \to C{H_3}COOH \to C{H_3}COOCH = C{H_2}\)

\( \to po\lim e\,\,1 \to po\lim e\,\,2\)  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tính chất hóa học, phương trình điều chế của các hợp chất hữu cơ.

Lời giải chi tiết

b) 

\(C{H_3}C{H_2}COOH + B{r_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow C{H_3}CHBrCOOH + HBr\)

\(C{H_3}CHBrCOOH + 2KOH\buildrel {{C_2}{H_5}OH,{\rm{ }}{t^0}} \over
\longrightarrow C{H_2} = CHCOOK + KBr + 2{H_2}O\)

CH2=CHCOOK+HCl(l) CH2=CHCOOH+KCl

\(C{H_2} = CHCOOH + C{H_3}OH\buildrel {{t^0},{\rm{ }}{H_2}S{O_4}\left( \right)} \over
\longrightarrow C{H_2} = CHCOOC{H_3} + {H_2}O\)

\(nC{H_2} = CHCOOC{H_3}\buildrel {{t^0},xt,p} \over
\longrightarrow - {(C{H_2} - CH - COOC{H_3})_n} - \)

c) \(2C{H_2} = C{H_2} + {\rm{ }}{O_2}\buildrel {{t^0},xt} \over
\longrightarrow {\rm{ }}2C{H_3} - CHO\)

\(C{H_3}COOH + C{H_2} = CH - OH\buildrel {{t^0},{\rm{ }}{H_2}S{O_4}\left( \right)} \over
\longrightarrow C{H_3}COOCH = C{H_2} + {H_2}O\)

\(nC{H_3}COOCH = C{H_2}\buildrel {{t^0},xt,p} \over
\longrightarrow - \left( {C{H_2} - CH - OCOC{H_3}} \right){ - _n}\).

Sachbaitap.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài