Bài 4.6 trang 9 SBT Hóa học 12


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Viết các phương trình hóa học để hoàn thành các dãy biến hóa sau:

a. \({C_2}{H_4} \to C{H_3}CHO\xrightarrow{{B{{\text{r}}_2},{H_2}O}}A\xrightarrow{{ + B}}{C_4}{H_8}{O_2}\xrightarrow{{LiAl{H_4},t^\circ }}B\)

b. \(C{H_3}C{H_2}COOH \to C{H_3}CHBrCOOH \to C{H_2} = CHCOOK\)

\( \to C{H_2} = CHCOOH \to C{H_2} = CHCOOC{H_3} \to po\lim e\)

c. \(C{H_2} = C{H_2} \to C{H_3}CHO \to C{H_3}COOH \to C{H_3}COOCH = C{H_2}\)

\( \to po\lim e\,\,1 \to po\lim e\,\,2\)  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tính chất hóa học, phương trình điều chế của các hợp chất hữu cơ.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

b) 

\(C{H_3}C{H_2}COOH + B{r_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow C{H_3}CHBrCOOH + HBr\)

\(C{H_3}CHBrCOOH + 2KOH\buildrel {{C_2}{H_5}OH,{\rm{ }}{t^0}} \over
\longrightarrow C{H_2} = CHCOOK + KBr + 2{H_2}O\)

CH2=CHCOOK+HCl(l) CH2=CHCOOH+KCl

\(C{H_2} = CHCOOH + C{H_3}OH\buildrel {{t^0},{\rm{ }}{H_2}S{O_4}\left( \right)} \over
\longrightarrow C{H_2} = CHCOOC{H_3} + {H_2}O\)

\(nC{H_2} = CHCOOC{H_3}\buildrel {{t^0},xt,p} \over
\longrightarrow - {(C{H_2} - CH - COOC{H_3})_n} - \)

c) \(2C{H_2} = C{H_2} + {\rm{ }}{O_2}\buildrel {{t^0},xt} \over
\longrightarrow {\rm{ }}2C{H_3} - CHO\)

\(C{H_3}COOH + C{H_2} = CH - OH\buildrel {{t^0},{\rm{ }}{H_2}S{O_4}\left( \right)} \over
\longrightarrow C{H_3}COOCH = C{H_2} + {H_2}O\)

\(nC{H_3}COOCH = C{H_2}\buildrel {{t^0},xt,p} \over
\longrightarrow - \left( {C{H_2} - CH - OCOC{H_3}} \right){ - _n}\).

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu
 • Bài 4.7 trang 10 SBT Hóa học 12

  Giải bài 4.7 trang 10 sách bài tập hóa hoc 12. Để xà phòng hoá hoàn toàn 19,4 g hỗn hợp hai este đơn chức A và B cần 200 ml dung dịch natri hiđroxit l,5M.Sau khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp nhau và một muối khan X duy nhất.

 • Bài 4.8 trang 10 SBT Hóa học 12

  Giải bài 4.8 trang 10 sách bài tập hóa hoc 12. Cho ancol A tác dụng với axit B thu được este X. Làm bay hơi 8,6 g este X thu được thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 g khí oxi (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất).

 • Bài 4.9 trang 10 SBT Hóa học 12

  Giải bài 4.9 trang 10 sách bài tập hóa học 12 - Cho hỗn hợp 2 este X, Y đồng phân cấu tạo của nhau. Hóa hơi 4,4 g hỗn hợp thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 g khí oxi (ở cùng điều kiện)...

 • Bài 4.5 trang 9 SBT Hóa học 12

  Giải bài 4.5 trang 9 sách bài tập Hóa học 12 - Giải thích tại sao khi cho isoamyl axetat (dầu chuối) vào cốc đựng dung dịch natri hiđroxit thấy chất lỏng trong cốc tách thành hai lớp, nhưng khi khuấy đều và đun sôi hỗn hợp một thời gian thấy chất lỏng trong cốc tạo thành một dung dịch đồng nhất.

 • Bài 4.3; 4.4 trang 9 SBT Hoá học 12

  Giải bài 4.3; 4.4 trang 9 SBT Hóa học 12 - Xà phòng hoá 4,4 g este X có CTPT C4H802 trong dung dịch NaOH thu được 4,1 g muối của axit Y. Công thức cấu tạo của X là

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.