Bài 21.11; 21.12; 21.13; 21.14; 21.15 trang 47 SBT Hóa học 12


Bài 21.11; 21.12; 21.13; 21.14; 21.15 trang 47 sách bài tập Hóa học 12 - Quá trình nào sau đây là quá trình khử ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21.11.

Quá trình nào sau đây là quá trình khử ?

A. Cu →Cu2++ 2e.                          

B. Cu2+ + 2e→ Cu.

C. Zn2+ + 1e→Zn .                            

D. Zn → Zn2+ + 2e.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết điều chế kim loại tại đây

Lời giải chi tiết:

Quá trình khử: Cu2+ + 2e → Cu

=> Chọn B

Câu 21.12.

Trong các phương pháp sau, phương pháp nào điều chế được Cu có độ tinh khiết cao từ Cu(OH)2.CuCO3 (X) ?

\(A.X\buildrel {{\rm{dd}}HCl} \over
\longrightarrow {\rm{dd}}CuC{l_2}\buildrel { + Fedu} \over
\longrightarrow Cu\)

\(B.X\buildrel {{\rm{dd}}{H_2}S{O_4}} \over
\longrightarrow CuS{O_4}\buildrel {dp{\rm{dd}}} \over
\longrightarrow Cu\)

\(C.X\buildrel {{\rm{DD}}HCl} \over
\longrightarrow CuC{l_2}\buildrel {cc} \over
\longrightarrow CuC{l_2}(khan)\buildrel {{\rm{dpnc}}} \over
\longrightarrow Cu\)

\(D.X\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow CuO\buildrel { + C,{t^0}} \over
\longrightarrow Cu\)

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài điều chế kim loại tại đây

Lời giải chi tiết:

Điều chế được Cu có độ tinh khiết cao từ Cu(OH)2.CuCO3 (X) từ phản ứng \(B.X\buildrel {{\rm{dd}}{H_2}S{O_4}} \over
\longrightarrow CuS{O_4}\buildrel {dp{\rm{dd}}} \over
\longrightarrow Cu\)

Điện phân dung dịch thu được kim loại có độ tinh khiết cao hơn

=> Chọn B

21.13.

Trong phương pháp thủy luyện dùng để điều chế Ag từ quặng có chứa Ag2S, cần dùng

A.dung dịch HNO3 đặc và Zn.

B.dung dịch H2SO4 đặc, nóng và Zn.

C. dung dịch NaCN và Zn.

D.dung dịch HCl đặc và Zn

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài điều chế kim loại tại đây

Lời giải chi tiết:

Trong phương pháp thủy luyện dùng để điều chế Ag từ quặng có chứa Ag2S, cần dùng dung dịch NaCN và Zn

=> Chọn C

21.14.

Trong quá trình điện phân, các anion di chuyển về

A. catot, ở đây chúng bị oxi hoá.

B. anot, ở đây chúng bị khử

C. anot, ở đây chúng bị oxi hoá.

D. catot, ở đây chúng bị khử.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài điều chế kim loại tại đây

Lời giải chi tiết:

Trong quá trình điện phân, các anion di chuyển về anot, ở đây chúng bị oxi hóa

=> Chọn C

Câu 21.15.

Trong quá trình điện phân dung dịch CuCl2 bằng điện cực trơ :

A. ion Cu2+ nhường electron ở anot.

B. ion Cu2+ nhận electron ở catot.

C. ion Cl- nhận electron ở anot.

D. ion Cl- nhường electron ở catot.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài điều chế kim loại tại đây

Lời giải chi tiết:

Trong quá trình điện phân dung dịch CuCl2 bằng điện cực trơ ion Cu2+ nhận electron ở catot.

=> Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu
 • Bài 21.16; 21.17; 21.18; 21.19 trang 48 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.16; 21.17; 21.18; 21.19 trang 48 sách bài tập Hóa học 12 - Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ có màng ngăn:

 • Bài 21.20 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.20 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Từ những hợp chất riêng biệt : Cu(OH)2, MgO, FeS2, hãy nêu phương pháp thích hợp để điều chế Cu, Mg, Fe. Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

 • Bài 21.21 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.21 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Bằng những phương pháp nào người ta có thể điều chế Cu từ dung dịch Cu(NO3)2, Ca từ dung dịch CaCl2 ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

 • Bài 21.22 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.22 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Trình bày phương pháp hoá học điều chế các kim loại Ca, Na, Cu từ những muối riêng biệt: CaCO3, Na2SO4, Cu2S.

 • Bài 21.23 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.23 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Từ các chất riêng biệt : CuSO4, CaCO3, FeS cần điều chế được các kim loại Cu, Ca, Fe. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. (Các điều kiện khác có đủ).

 • Bài 21.24 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.24 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Tính thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân.

 • Bài 21.6; 21.7; 21.8; 21.9; 21.10 trang 47 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.6; 21.7; 21.8; 21.9; 21.10 trang 47 sách bài tập Hóa học 12 - Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là

 • Bài 21.1; 21.2; 21.3; 21.4; 21.5 trang 46 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.1; 21.2; 21.3; 21.4; 21.5 trang 46 sách bài tập Hóa học 12 - Khi điện phân có màng ngăn dung dịch muối ăn bão hoà trong nước thì xảy ra hiện tượng nào trong số các hiện tượng cho dưới đây ?

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.