Bài 21.6; 21.7; 21.8; 21.9; 21.10 trang 47 SBT Hóa học 12


Giải bài 21.6; 21.7; 21.8; 21.9; 21.10 trang 47 sách bài tập Hóa học 12 - Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21.6.

Có thể thu được kim loại nào trong số các kim loại sau : Cu, Na, Ca, Al bằng cả 3 phương pháp điều chế kim loại phổ biến (nhiệt luyện, thuỷ luyện, điện phân) ?

A.Na.                          B. Ca.   

C. Cu                          D. Al

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài điều chế kim loại tại đây

Lời giải chi tiết:

Cu được điều chế bằng ba phương pháp nhiệt luyện, thuỷ luyện, điện phân

=> Chọn C

Câu 21.7.

Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là

A.Na, Ca, Al.                        B. Na, Ca, Zn.

C. Na, Cu, Al.                       D. Fe, Ca, Al.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài điều chế kim loại tại đây

Lời giải chi tiết:

Na, Ca, Al điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng.

=> Chọn A

Câu 21.8.

Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp các oxit sau : CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hoàn toàn hỗn hợp rắn còn lại là

A. Cu, Fe, Zn, MgO.                      

B. Cu, Fe, ZnO, MgO.

C. Cu, Fe, Zn, Mg.                         

D. Cu, FeO, ZnO, MgO.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài điều chế kim loại tại đây

Lời giải chi tiết:

Hiđro khử được các oxit sau nhôm=> hỗn hợp rắn sau phản ứng là Cu, Fe, Zn, MgO

=>Chọn A

Câu 21.9.

Từ mỗi chất Cu(OH)2, NaCl, FeS2, lựa chọn phương pháp thích hợp (các điều kiện khác có đủ) để điều chế ra các kim loại tương ứng. Khi đó, số phản ứng hoá học tối thiểu phải thực hiện để điều chế được 3 kim loại Cu, Na, Fe là

A. 3.                          B. 4.                     

C. 5.                          D. 6.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài điều chế kim loại tại đây

Lời giải chi tiết:

\(Cu(OH)_2 \xrightarrow{{t^0}} CuO + H_2O\)

\( CuO+H_2 \to Cu +H_2\)

\(NaCl \xrightarrow{{đpnc}} Na + 1/2 Cl_2\)

\(4FeS_2 +11O_2 \to 2Fe_2O_3 + 8SO_2\)

\(Fe_2O_3 +3CO\to 2Fe + 3CO_2\)

=> Chọn C

Câu 21.10.

Từ các chất riêng biệt: CuSO4, CaCO3, FeS để điều chế được các kim loại Cu, Ca, Fe thì số phản ứng hoá học tối thiểu phải thực hiện là (các điều kiện khác có đủ)

A.4.                       B. 5.                    

C. 6                       D. 7.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài điều chế kim loại tại đây

Lời giải chi tiết:

\(CuSO_4 + H_2O\xrightarrow{{đpdd}} Cu + H_2SO_4 + 1/2O_2\)

\(CaCO_3 +2HCl \to CaCl_2 +CO_2 + H_2O\)

\(CaCl_2 \xrightarrow{{đ pnc}} Ca + Cl_2\)

\(FeS+ 2HCl \to FeCl_2 + H_2O\)

\(FeCl_2 \xrightarrow {{đpdd}} Fe+ Cl_2\)

=> Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 21: Điều chế kim loại

 • Bài 21.11; 21.12; 21.13; 21.14; 21.15 trang 47 SBT Hóa học 12

  Bài 21.11; 21.12; 21.13; 21.14; 21.15 trang 47 sách bài tập Hóa học 12 - Quá trình nào sau đây là quá trình khử ?

 • Bài 21.16; 21.17; 21.18; 21.19 trang 48 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.16; 21.17; 21.18; 21.19 trang 48 sách bài tập Hóa học 12 - Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ có màng ngăn:

 • Bài 21.20 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.20 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Từ những hợp chất riêng biệt : Cu(OH)2, MgO, FeS2, hãy nêu phương pháp thích hợp để điều chế Cu, Mg, Fe. Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

 • Bài 21.21 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.21 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Bằng những phương pháp nào người ta có thể điều chế Cu từ dung dịch Cu(NO3)2, Ca từ dung dịch CaCl2 ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

 • Bài 21.22 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.22 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Trình bày phương pháp hoá học điều chế các kim loại Ca, Na, Cu từ những muối riêng biệt: CaCO3, Na2SO4, Cu2S.

 • Bài 21.23 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.23 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Từ các chất riêng biệt : CuSO4, CaCO3, FeS cần điều chế được các kim loại Cu, Ca, Fe. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. (Các điều kiện khác có đủ).

 • Bài 21.24 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.24 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Tính thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân.

 • Bài 21.1; 21.2; 21.3; 21.4; 21.5 trang 46 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.1; 21.2; 21.3; 21.4; 21.5 trang 46 sách bài tập Hóa học 12 - Khi điện phân có màng ngăn dung dịch muối ăn bão hoà trong nước thì xảy ra hiện tượng nào trong số các hiện tượng cho dưới đây ?

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.