Bài 21.16; 21.17; 21.18; 21.19 trang 48 SBT Hóa học 12


Giải bài 21.16; 21.17; 21.18; 21.19 trang 48 sách bài tập Hóa học 12 - Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ có màng ngăn:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21.16.

Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ có màng ngăn :

 A. cation Na+ bị khử ở catot.              

B. phân tử H2O bị khử ở catot.

C. ion Clbị khử ở anot.                       

D. phân tử H2O bị oxi hoá ở anot.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài điều chế kim loại tại đây 

Lời giải chi tiết:

Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ có màng ngăn phân tử H2O bị khử ở catot

=> Chọn B

Câu 21.17.

Trong quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với các điện cực bằng Cu, nhận thấy :

A. nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch tăng dần.

B. nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch giảm dần.

C.  nồng độ Cu2+ trong dung dịch không thay đổi.

D. chỉ có nồng độ ion SO42- là thay đổi.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài điều chế kim loại tại đây

Lời giải chi tiết:

Trong quá trình điện phân dung dịch CuS04 với các điện cực bằng Cu, nhận thấy nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch không đổi do ở cực âm quá trình khử ion đồng, cực dương quá trình oxi hóa  đồng.

=> Chọn C

Câu 21.18

Trong quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với các điện cực bằng graphit, nhận thấy

A. nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch tăng dần.

B. nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch giảm dần.

C. nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch không thay đổi.

D. chỉ có nồng độ ion SO42- là thay đổi.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài điều chế kim loại tại đây

Lời giải chi tiết:

Trong quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với các điện cực bằng graphit, nhận thấy nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch giảm dần do cực âm quá trình khử ion đồng còn cực dương quá trình oxi hóa nước.

=> Chọn B

Câu 21.19.

Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m g hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64 g chất rắn A và 11,2 lít khí B( đktc) có tỉ khối so với hiđro là 20,4. Giá trị của a là

A. 105,6                 B. 35,2

C. 70,4                  C. 140,8

Phương pháp giải:

- Tính số mol \(CO , \;CO_2 \) 

- BTKL tìm khối lượng X

Lời giải chi tiết:

Khí B gồm \(CO :\; x mol, \; CO_2 :\; y \;mol\) 

\(n_{hh}=0,5 mol\)

x + y =0,5 (1)

\(\overline M= \dfrac{{28x+44y}}{{x+y}}=40,8\)

=>12,8x -3,2y =0 (2)

Từ (1), (2) ta có x = 0,1 mol; y= 0,4 mol

\(n_{CO \; pư}=n_{CO_2}=0,4 mol\)

BTKL \(m_{CO\; pư}+ m_X= m_A +m_{CO_2}\)

=> \(m_X= 64-0.4(44-28)= 70,4g\)

=> Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 21: Điều chế kim loại

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài