Bài 21.16; 21.17; 21.18; 21.19 trang 48 SBT Hóa học 12


Giải bài 21.16; 21.17; 21.18; 21.19 trang 48 sách bài tập Hóa học 12 - Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ có màng ngăn:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21.16.

Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ có màng ngăn :

 A. cation Na+ bị khử ở catot.              

B. phân tử H2O bị khử ở catot.

C. ion Clbị khử ở anot.                       

D. phân tử H2O bị oxi hoá ở anot.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài điều chế kim loại tại đây 

Lời giải chi tiết:

Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ có màng ngăn phân tử H2O bị khử ở catot

=> Chọn B

Câu 21.17.

Trong quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với các điện cực bằng Cu, nhận thấy :

A. nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch tăng dần.

B. nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch giảm dần.

C.  nồng độ Cu2+ trong dung dịch không thay đổi.

D. chỉ có nồng độ ion SO42- là thay đổi.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài điều chế kim loại tại đây

Lời giải chi tiết:

Trong quá trình điện phân dung dịch CuS04 với các điện cực bằng Cu, nhận thấy nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch không đổi do ở cực âm quá trình khử ion đồng, cực dương quá trình oxi hóa  đồng.

=> Chọn C

Câu 21.18

Trong quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với các điện cực bằng graphit, nhận thấy

A. nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch tăng dần.

B. nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch giảm dần.

C. nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch không thay đổi.

D. chỉ có nồng độ ion SO42- là thay đổi.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài điều chế kim loại tại đây

Lời giải chi tiết:

Trong quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với các điện cực bằng graphit, nhận thấy nồng độ ion Cu2+ trong dung dịch giảm dần do cực âm quá trình khử ion đồng còn cực dương quá trình oxi hóa nước.

=> Chọn B

Câu 21.19.

Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m g hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64 g chất rắn A và 11,2 lít khí B( đktc) có tỉ khối so với hiđro là 20,4. Giá trị của a là

A. 105,6                 B. 35,2

C. 70,4                  C. 140,8

Phương pháp giải:

- Tính số mol \(CO , \;CO_2 \) 

- BTKL tìm khối lượng X

Lời giải chi tiết:

Khí B gồm \(CO :\; x mol, \; CO_2 :\; y \;mol\) 

\(n_{hh}=0,5 mol\)

x + y =0,5 (1)

\(\overline M= \dfrac{{28x+44y}}{{x+y}}=40,8\)

=>12,8x -3,2y =0 (2)

Từ (1), (2) ta có x = 0,1 mol; y= 0,4 mol

\(n_{CO \; pư}=n_{CO_2}=0,4 mol\)

BTKL \(m_{CO\; pư}+ m_X= m_A +m_{CO_2}\)

=> \(m_X= 64-0.4(44-28)= 70,4g\)

=> Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
 • Bài 21.20 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.20 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Từ những hợp chất riêng biệt : Cu(OH)2, MgO, FeS2, hãy nêu phương pháp thích hợp để điều chế Cu, Mg, Fe. Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

 • Bài 21.21 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.21 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Bằng những phương pháp nào người ta có thể điều chế Cu từ dung dịch Cu(NO3)2, Ca từ dung dịch CaCl2 ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

 • Bài 21.22 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.22 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Trình bày phương pháp hoá học điều chế các kim loại Ca, Na, Cu từ những muối riêng biệt: CaCO3, Na2SO4, Cu2S.

 • Bài 21.23 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.23 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Từ các chất riêng biệt : CuSO4, CaCO3, FeS cần điều chế được các kim loại Cu, Ca, Fe. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. (Các điều kiện khác có đủ).

 • Bài 21.24 trang 49 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.24 trang 49 sách bài tập Hóa học 12 - Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Tính thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân.

 • Bài 21.11; 21.12; 21.13; 21.14; 21.15 trang 47 SBT Hóa học 12

  Bài 21.11; 21.12; 21.13; 21.14; 21.15 trang 47 sách bài tập Hóa học 12 - Quá trình nào sau đây là quá trình khử ?

 • Bài 21.6; 21.7; 21.8; 21.9; 21.10 trang 47 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.6; 21.7; 21.8; 21.9; 21.10 trang 47 sách bài tập Hóa học 12 - Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là

 • Bài 21.1; 21.2; 21.3; 21.4; 21.5 trang 46 SBT Hóa học 12

  Giải bài 21.1; 21.2; 21.3; 21.4; 21.5 trang 46 sách bài tập Hóa học 12 - Khi điện phân có màng ngăn dung dịch muối ăn bão hoà trong nước thì xảy ra hiện tượng nào trong số các hiện tượng cho dưới đây ?

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.