Bài 12.4 trang 19 SBT hóa học 11


Đề bài

Từ amoniac, đá vôi, nước, không khí, chất xúc tác thích hợp hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế phân đạm :

1. Canxi nitrat;

2. Amoni nitrat.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Đầu tiên điều chế \(HN{O_3}\).

+) \(2HN{O_3} + CaC{O_3} \to Ca{(N{O_3})_2} + C{O_2} + {H_2}O\)

+) \(HN{O_3} + N{H_3} \to N{H_4}N{O_3}\)

Lời giải chi tiết

Đầu tiên điều chế \(HN{O_3}\) :

\(4N{H_3} + 5{O_2}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{Pt}^{850 - {{900}^0}C}} 4NO + 6{H_2}O\)

\(2NO + {O_2} \to 2N{O_2}\)

\(4N{O_2} + 2{H_2}O + {O_2} \to 4HN{O_3}\)

1. Điều chế canxi nitrat :

\(2HN{O_3} + CaC{O_3} \to Ca{(N{O_3})_2} + C{O_2} + {H_2}O\)

2. Điều chế amoni nitrat :

\(HN{O_3} + N{H_3} \to N{H_4}N{O_3}\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.