Bài 11.1 trang 31 SBT Vật lý 9


Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Đề bài

Hai bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1=7,5Ω và \(R_2\)=4,5Ω. Dòng điện chạy qua hai đèn đều có cường độ định mức là I=0,8A. Hai đèn này được mắc nối tiếp với nhau và với một điện trở R3 để mắc vào hiệu điện thế U=12V.

a. Tính R3 để hai đèn sáng bình thường.

b. Điện trở R3 được quấn bằng dây Nicrom có điện trở suất 1,10.10-6Ω.m và chiều dài là 0,8m. Tính tiết diện của dây Nicrom này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch :\( R_{tđ} = \dfrac{U}{I}\)

+ Sử dụng biểu thức tính điện trở của cuộn dây: \(R=\dfrac{\rho.l}{S}\)

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:  

Đèn 1: R1 = 7,5Ω

Đèn 2: R2 = 4,5Ω

Iđm1 = Iđm2 = I = 0,8 A

U = 12V

a) R3 = ? để hai đèn sáng bình thường.

b) dây nicrom \(\rho  = 1,{1.10^{ - 6}}\Omega .m;l = 0,8m;S = ?\)

Lời giải:

a)

Mạch gồm hai bóng đèn nối tiếp với nhau và nối tiếp với điện trở

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

\( R_{tđ} = \dfrac{U}{I} = \dfrac{12}{0,8} = 15\Omega \)

Để đèn sáng bình thường thì \(R_3=R_{tđ}-(R_1+R_2)= 15 – (7,5 + 4,5) = 3Ω\) 

b)

Tiết diện của dây nicrom là:

\( S = \dfrac{\rho.l}{R} = \dfrac{1,1.{10}^{ - 6}.0,8}{3} = 0,29.{10}^{ - 6}{m^2} = 0,29m{m^2}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 78 phiếu
 • Bài 11.2 trang 31 SBT Vật lý 9

  Giải bài 11.2 trang 31 SBT Vật lý 9. Hai bóng đèn có cùng hiệu điện thế định mức là U1=6V, khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là R1=8Ω và R2=12Ω

 • Bài 11.3 trang 31 SBT Vật lý 9

  Giải bài 11.3 trang 31 SBT Vật lý 9. Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức lần lượt là U1=6V, U2=3V và khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là R1=5Ω và R2=3Ω.

 • Bài 11.4 trang 32 SBT Vật lý 9

  Giải bài 11.4 trang 32 SBT Vật lý 9. Một bóng đèn sáng bình thường với hiệu điện thế định mức là UĐ=6V và khi đó dòng điện chạy qua đèn có cường độ là IĐ=0,75A

 • Bài 11.5 trang 32 SBT Vật lý 9

  Giải bài 11.5 trang 32 SBT Vật lý 9. Xét các dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, nếu chiều dài dây dẫn giảm đi 5 lần và tiết diện tăng 2 lần thì điện

 • Bài 11.6 trang 32 SBT Vật lý 9

  Giải bài 11.6 trang 32 SBT Vật lý 9. Câu phát biểu nào dưới đây về mối quan hệ giữa hiệu điện thế U giữa hai đầu một đoạn mạch có điện trở R và cường độ dòng

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.