Bài 11.1 trang 31 SBT Vật lý 9


Giải bài 11.1 trang 31 SBT Vật lý 9. Hai bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1=7,5Ω và R2=4,5Ω. Dòng điện chạy qua hai đèn đều có cường độ định mức là I=0,8A.

Đề bài

Hai bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1=7,5Ω và \(R_2\)=4,5Ω. Dòng điện chạy qua hai đèn đều có cường độ định mức là I=0,8A. Hai đèn này được mắc nối tiếp với nhau và với một điện trở R3 để mắc vào hiệu điện thế U=12V.

a. Tính R3 để hai đèn sáng bình thường.

b. Điện trở R3 được quấn bằng dây Nicrom có điện trở suất 1,10.10-6Ω.m và chiều dài là 0,8m. Tính tiết diện của dây Nicrom này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch :\( R_{tđ} = \dfrac{U}{I}\)

+ Sử dụng biểu thức tính điện trở của cuộn dây: \(R=\dfrac{\rho.l}{S}\)

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:  

Đèn 1: R1 = 7,5Ω

Đèn 2: R2 = 4,5Ω

Iđm1 = Iđm2 = I = 0,8 A

U = 12V

a) R3 = ? để hai đèn sáng bình thường.

b) dây nicrom \(\rho  = 1,{1.10^{ - 6}}\Omega .m;l = 0,8m;S = ?\)

Lời giải:

a)

Mạch gồm hai bóng đèn nối tiếp với nhau và nối tiếp với điện trở

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

\( R_{tđ} = \dfrac{U}{I} = \dfrac{12}{0,8} = 15\Omega \)

Để đèn sáng bình thường thì \(R_3=R_{tđ}-(R_1+R_2)= 15 – (7,5 + 4,5) = 3Ω\) 

b)

Tiết diện của dây nicrom là:

\( S = \dfrac{\rho.l}{R} = \dfrac{1,1.{10}^{ - 6}.0,8}{3} = 0,29.{10}^{ - 6}{m^2} = 0,29m{m^2}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.6 trên 48 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài