Giải bài 10.12 trang 19 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Chuẩn bị 3 chất lỏng: cồn y tế, nước và dầu ăn. Nhỏ một giọt mỗi chất lỏng lên bề mặt kính và quan sát. Hãy cho biết:

a) Chất lỏng nào bay hơi nhanh nhất, chất lỏng nào bay hơi chậm nhất?

b) Sự bay hơi nhanh hay chậm có mối liên hệ thế nào với nhiệt độ sôi? Cho biết nhiệt độ sôi của các chất lỏng đó như sau:

Chất

Nhiệt độ sôi (oC)

Dầu ăn

Khoảng 300

Nước

100

Cồn y tế

Khoảng 78

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Cồn y tế > Nước > Dầu ăn

b) Sự sôi cũng là quá trình bay hơi chất

Lời giải chi tiết

a) Cồn y tế bay hơi nhanh nhất. Dầu ăn bay hơi chậm nhất

b)

- Chất có nhiệt độ sôi càng thấp thì bay hơi càng nhanh

- Chất có nhiệt độ sôi càng cao thì bay hơi càng chậm

 

Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài