Giải bài 10.11 trang 19 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Ở nhiệt độ phòng: oxygen, nitrogen, carbon dioxide ở thể khí; nước, dầu, xăng ở thể lỏng, Hãy cho biết nhiệt độ sôi của các chất trên cao hơn hay thấp hơn nhiệt độ phòng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi chất đạt đến nhiệt độ sôi thì thể lỏng sẽ chuyển thành thể khí

Lời giải chi tiết

- Tại nhiệt độ phòng: oxygen, nitrogen, carbon dioxide đã là ở thể khí

=> Nhiệt độ sôi thấp hơn nhiệt độ phòng

- Tại nhiệt độ phòng: nước, xăng, dầu vẫn ở thể lỏng

=> Cần phải tăng nhiệt độ cao hơn mới chuyển thành thể khí

=> Nhiệt độ sôi cao hơn nhiệt độ phòng

 

Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài