Em có nhận xét gì về các cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản vào đầu thế kỉ XX?

Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

Em có nhận xét gì về các cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản vào đầu thế kỉ XX?

- Mục tiêu: đòi cải thiện điều kiện làm việc, tăng lương, chống tô thuế và nạn đắt đỏ

- Quy mô: diễn ra rộng khắp

- Số lượng: tăng nhanh qua các năm (trong năm 1907 có 57 cuộc bãi công, năm 1912 có 46 cuộc, đến năm 1917 tăng lên 398 cuộc bãi công).

- Lực lượng tham gia: công nhân, nông dân và các tầng lớp lao động khác

- Lãnh đạo: dưới sự lãnh đạo của một số tổ chức, nghiệp đoàn như Đảng Xã hội dân chủ Nhật Bản (1901)

Sai lầm và chú ý: Nhận xét về các cuộc đấu tranh dựa trên những tiêu chí cơ bản như: mục tiêu, quy mô, lãnh đạo, lực lượng, kết quả,...

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 8 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu