Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 6 - Đề số 5 có lời giải chi tiết


Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua và xưng là

A. Trưng Vương

B. Hùng Vương.

C. Vua.

D. Đế vương.

Câu 2. Vua Hán đã có hành động gì khi nghe tin Hai Ba Trưng khởi nghĩa?

A. Giết hết những vị tướng bại trận.

B. Lập tức sang xâm lược để chiếm lại.

C. Tích cực chuẩn bị để sang đàn áp nghĩa quân.

D. Tấn công vào Hợp Phố.

Câu 3. Tháng 4/42 đã diễn ra sự kiện quan trọng nào liên quan đến cuộc kháng chiến chống quân Hán xâm lược của nhân dân ta?

A. Hai Bà Trưng hi sinh ở Cấm Khê.

B. Nhà Hán tấn công Hợp Phố.

C. Mã Viện thu quân trở về Trung Quốc.

D. Quân ta rút về Cấm Khê để kháng chiến.

Câu 4. Địa danh nào gắn liền với sự hi sinh của Hai Bà Trưng?

A. Cẩm Khê.

B. Hợp Phố.

C. Hát Môn.

D. Mê Linh.

Câu 5. Nhà Hán làm thêm đường sá sau khi nghe tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa nhằm mục đích gì gây bất lợi cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta (42-43)?

A. Củng cố hệ thống giao thông trong nước.

B. Thuận tiện cho bóc lột sức người sức của.

C. Thuận tiện cho bước đường xâm lược nước ta.

D. Phát triển công nghiệp công nghiệp trong nước.

Câu 6. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42- 43) không mang ý nghĩa nào sau đây?

A. Thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí chống giặc kiên cường của nhân dân ta.

B. Khẳng định vai trò của người phụ nữa trong lịch sử dân tộc ta.

C. Củng cố vững mạnh chính quyền tự chủ của nhân dân ta.

D. Để lại nhiều bại học kinh nghiệm quý báu.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Em hãy trình bày những việc làm của Hai Bà Trưng sau khi giành độc lập và ý nghĩa của những việc làm đó?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

A

C

B

A

C

C

Câu 1.

Phương pháp: Dựa vào những hoạt động của Hai Bà Trưng sau khi giành độc lập để trả lời.

Cách giải:

Sau khi đánh đuổi quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua và xưng là Trưng Vương.

Chọn: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 50.

Cách giải:

Được tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, vua Hán nổi giận, hạ lệnh cho các quân miền Nam Trung Quốc khẩn trương chuẩn bị xe, thuyền, làm thêm đường sá, tích trữ lương thực để sang đàn áp nghĩa quân.

Chọn: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 50.

Cách giải:

Tháng 4/42, Mã Viện mang quân tấn công Hợp Phố. Quân ta ở Hợp Phố đã anh dúng chống trả rồi rút lui.

Chọn: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 51.

Cách giải:

Sau khi rút về Cẩm Khê (thuộc vùng Ba Vì – Hà Nội), quân ra đã ra sức cản giặc, giữ từng xóm làng, tấc đất. Cuối cùng vào tháng 3/43 (ngày 6 tháng Hai âm lịch), Hai Bà Trưng đã hi sinh oanh liệt trên đất Cấm Khê.

Chọn: A

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 50, suy luận.

Cách giải:

Sau khi nghe tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, vua Hán đã ra lệnh cần làm thêm đướng sá nhằm mục đích cho đạo quân đi xâm lược dễ dàng, nhanh hơn và thuận tiện hơn. Đây là những con đường phục vụ đắc lực cho hai vạn quân tinh nhuệ, hàng nghìn xe và nhiều dân phu.

Chọn: C

Câu 6.

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 – 43) mang nhiều ý nghĩa:

- Thể hiện lòng yêu nước.

- Để lại bài học kinh nghiệm cho các cuộc khởi nghĩa ở giai đoạn sau.

- Khẳng định vai trò của người phụ nữ trong lịch sử dân tộc.

=> Loại trừ đáp án C: Cuộc kháng chiến của nhân dân ta (42 – 43) thất bại cũng đồng nghĩa chính quyền tự chủ Hai Bà Trưng lập ra trước đó cũng không thể giữ được nữa, nước ta lại tiếp tục là thuộc địa của phương Bắc.

Chọn: C

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk trang 50, suy luận.

Cách giải:

* Những việc làm của Hai Bà Trưng sau khi giành độc lập:

- Trưng Trắc lên ngôi vua, đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ.

- Xá thuế hai năm cho dân, bãi bỏ luật pháp hà khắc cùng lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ.

* Ý nghĩa của những việc làm trên:

Những việc làm của Hai Bà Trưng khẳng định chủ quyền dân tộc, góp phần nâng cao ý chí đấu tranh bảo vệ độc lập của nhân dân.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài