Bình chọn:
3.9 trên 117 phiếu
Người tối cổ là những người như thế nào? Người tối cổ là những người như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 23 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Nhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước ta? Nhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước ta?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 23 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em thử so sánh công cụ ở hình 19 và hình 20. Em thử so sánh công cụ ở hình 19 và hình 20.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 23 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
So sánh công cụ ở hình 20 với các công cụ ở hình 21, 22, 23. So sánh công cụ ở hình 20 với các công cụ ở hình 21, 22, 23.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 24 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em hãy lập bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của thời nguyên thuỷ ở nước ta theo mẫu : thời gian, địa điểm chính, công cụ. Em hãy lập bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của thời nguyên thuỷ ở nước ta theo mẫu : thời gian, địa điểm chính, công cụ.

Giải bài tập 1 trang 25 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Giải thích sự tiến bộ của rìu mài lưỡi so với rìu ghè đẽo. Giải thích sự tiến bộ của rìu mài lưỡi so với rìu ghè đẽo.

Giải bài tập 2 trang 25 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Việc làm đồ gốm có gì khác so với việc làm công cụ bằng đá? Việc làm đồ gốm có gì khác so với việc làm công cụ bằng đá?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 28 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Những điểm mới về công cụ sản xuất của thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long là gì? Những điểm mới về công cụ sản xuất của thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 28 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Ý nghĩa của việc trồng trọt và chăn nuôi ? Ý nghĩa của việc trồng trọt và chăn nuôi ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 28 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Theo em, sự xuất hiện của những đồ trang sức trong các di chỉ nói trên có ý nghĩa gì? Theo em, sự xuất hiện của những đồ trang sức trong các di chỉ nói trên có ý nghĩa gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 28 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Những điểm mới trong đời sống vật chất và xã hội của người nguyên thủy thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long là gì? Những điểm mới trong đời sống vật chất và xã hội của người nguyên thủy thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long là gì?

Giải bài tập 1 trang 29 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Những điểm mới trong đời sống tinh thần của người nguyên thủy là gì ? Em có suy nghĩ gì về việc chôn công cụ sản xuất theo người chết? Những điểm mới trong đời sống tinh thần của người nguyên thủy là gì ? Em có suy nghĩ gì về việc chôn công cụ sản xuất theo người chết?

Giải bài tập 2 trang 29 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất