MỞ ĐẦU - LỊCH SỬ 6

Bình chọn:
4.5 trên 110 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần mở đầu - Đề số 1 Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần mở đầu - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút phần mở đầu lịch sử 6 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần mở đầu - Đề số 2 Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần mở đầu - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút phần mở đầu lịch sử 6 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần mở đầu - Đề số 3 Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần mở đầu - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút phần mở đầu lịch sử 6 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Có gì khác nhau giữa lịch sử một con người Có gì khác nhau giữa lịch sử một con người

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 3 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Nhìn lớp học ở hình 1, em thấy khác với lớp Nhìn lớp học ở hình 1, em thấy khác với lớp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 3 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Theo em, chúng ta có cần biết những đổi thay đó không? Theo em, chúng ta có cần biết những đổi thay đó không?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 4 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Em hãy lấy ví dụ trong cuộc sống của gia đình, Em hãy lấy ví dụ trong cuộc sống của gia đình,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 4 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Thử kể những loại tư liệu truyền miệng mà em biết. Thử kể những loại tư liệu truyền miệng mà em biết.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 5 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Quan sát hình 1 và 2, theo em, đó là những loại tư liệu nào? Quan sát hình 1 và 2, theo em, đó là những loại tư liệu nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 5 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Hình 1 và 2 giúp em hiểu thêm được điều gì? Hình 1 và 2 giúp em hiểu thêm được điều gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 5 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Trình bày một cách ngắn gọn lịch sử là gì ? Trình bày một cách ngắn gọn lịch sử là gì ?

Giải bài tập 1 trang 5 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Lịch sử giúp em hiểu biết những gì ? Lịch sử giúp em hiểu biết những gì ?

Giải bài tập 2 trang 5 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Tại sao chúng ta cần phải học lịch sử ? Tại sao chúng ta cần phải học lịch sử ?

Giải bài tập 3 trang 5 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Xem lại hình 1 và 2 của bài 1, em có thể nhận Xem lại hình 1 và 2 của bài 1, em có thể nhận

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 6 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Hãy xem trên bảng ghi "Những ngày lịch sử và kỉ niệm" Hãy xem trên bảng ghi "Những ngày lịch sử và kỉ niệm"

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 6 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Tính khoảng cách thời gian (theo thế kỉ và theo năm) Tính khoảng cách thời gian (theo thế kỉ và theo năm)

Giải bài tập 1 trang 7 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Theo em, vì sao trên tờ lịch của chúng ta có ghi thêm Theo em, vì sao trên tờ lịch của chúng ta có ghi thêm

Giải bài tập 2 trang 7 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài