CHƯƠNG III. THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP

Bình chọn:
4.2 trên 384 phiếu
Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập ? Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập ?

Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ.

Xem chi tiết
Nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X Nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Trình độ tương đương với các vùng xung quanh : công cụ bằng sắt, sử dụng trâu bò kéo cày, trồng lúa một năm hai vụ,

Xem chi tiết
Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 47 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Nhân dân châu Giao bị nhà Hán bóc lột như thế nào? Nhân dân châu Giao bị nhà Hán bóc lột như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 47 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Qua 4 câu thơ bà Trưng Trắc đọc lời thề Qua 4 câu thơ bà Trưng Trắc đọc lời thề

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 48 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Việc khắp nơi đều kéo quân về Mê Linh nói lên điều gì? Việc khắp nơi đều kéo quân về Mê Linh nói lên điều gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 48 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 49 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi

Giải bài tập 1 trang 49 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu ? Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu ?

Giải bài tập 2 trang 49 SGK Lịch sử 6. Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu?

Xem chi tiết
Vì sao Mã Viện lại được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược? Vì sao Mã Viện lại được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 50 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán. Trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán.

Giải bài tập 1 trang 52 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi

Giải bài tập 2 trang 52 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quân nào đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quân nào

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 53 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về sự thay đổi của miền đất Âu Lạc Em có nhận xét gì về sự thay đổi của miền đất Âu Lạc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 53 SGK Lịch sử 6. Em có nhận xét gì về sự thay đổi của miền đất Âu Lạc dưới sự cai trị của triều đại phong kiến Phương Bắc?

Xem chi tiết
Nhận xét gì về chính sách bóc lột Nhận xét gì về chính sách bóc lột

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 53 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang ở nước ta? Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang ở nước ta?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 53 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt ? Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 5 trang 53 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Những chi tiết chứng tỏ nền nông nghiệp Giao Châu vẫn phát triển Những chi tiết chứng tỏ nền nông nghiệp Giao Châu vẫn phát triển

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 54 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
chế độ cai trị của các triều đại phương Bắc chế độ cai trị của các triều đại phương Bắc

Giải bài tập 1 trang 54 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Những biểu hiện mới trong nông nghiệp Những biểu hiện mới trong nông nghiệp

Giải bài tập 2 trang 54 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài