Bình chọn:
4.2 trên 376 phiếu
Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập ? Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập ?

Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ.

Xem chi tiết
Nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X Nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Trình độ tương đương với các vùng xung quanh : công cụ bằng sắt, sử dụng trâu bò kéo cày, trồng lúa một năm hai vụ,

Xem chi tiết
Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao nhằm âm mưu gì ? Em có nhận xét gì về cách đặt quan lại cai trị của nhà Hán? Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao nhằm âm mưu gì ? Em có nhận xét gì về cách đặt quan lại cai trị của nhà Hán?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 47 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Nhân dân châu Giao bị nhà Hán bóc lột như thế nào? Nhà Hán đưa người Hán sang ở châu Giao nhằm mục đích gì ? Nhân dân châu Giao bị nhà Hán bóc lột như thế nào? Nhà Hán đưa người Hán sang ở châu Giao nhằm mục đích gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 47 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Qua 4 câu thơ bà Trưng Trắc đọc lời thề Qua 4 câu thơ bà Trưng Trắc đọc lời thề

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 48 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Theo em, việc khắp nơi đều kéo quân về Mê Linh nói lên điều gì? Theo em, việc khắp nơi đều kéo quân về Mê Linh nói lên điều gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 48 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Dựa vào lược đồ, trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng Dựa vào lược đồ, trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 49 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi

Giải bài tập 1 trang 49 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu? Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu?

Giải bài tập 2 trang 49 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Vì sao Mã Viện lại được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược ? Vì sao Mã Viện lại được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 50 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán. Trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán.

Giải bài tập 1 trang 52 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi đã nói lên điều gì ? Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi đã nói lên điều gì ?

Giải bài tập 2 trang 52 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em hãy cho biết miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quân nào của châu Giao? Em hãy cho biết miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quân nào của châu Giao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 53 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về sự thay đổi của miền đất Âu Lạc dưới sự cai trị của triều đại phong kiến Phương Bắc? Em có nhận xét gì về sự thay đổi của miền đất Âu Lạc dưới sự cai trị của triều đại phong kiến Phương Bắc?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 53 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Nhận xét gì về chính sách bóc lột của triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta? Nhận xét gì về chính sách bóc lột của triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 53 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang ở nước ta? Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang ở nước ta?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 53 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt? Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 5 trang 53 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em hãy cho biết những chi tiết  nào chứng tỏ nền nông nghiệp Giao Châu vẫn phát triển? Em hãy cho biết những chi tiết nào chứng tỏ nền nông nghiệp Giao Châu vẫn phát triển?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 54 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Trong các thế kỉ I - VI, chế độ cai trị của các triều đại phương Bắc đối với nước ta có gì thay đổi? Trong các thế kỉ I - VI, chế độ cai trị của các triều đại phương Bắc đối với nước ta có gì thay đổi?

Giải bài tập 1 trang 54 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Những biểu hiện mới trong nông nghiệp thời kì từ thế kỉ I đến thế kỉ thứ VI là gì? Những biểu hiện mới trong nông nghiệp thời kì từ thế kỉ I đến thế kỉ thứ VI là gì?

Giải bài tập 2 trang 54 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay