Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4.6 trên 69 phiếu
Đề số 1 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 6 Đề số 1 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 6

Xem chi tiết
Đề số 2 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 6 Đề số 2 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 6

Xem chi tiết
Đề số 3 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 6 Đề số 3 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 6

Xem chi tiết
Đề số 4 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 6 Đề số 4 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 6

Xem chi tiết
Đề số 5 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 6 Đề số 5 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 6

Xem chi tiết
Đề số 6 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 6 Đề số 6 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 6

Xem chi tiết
Đề số 7 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 6 Đề số 7 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 6

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GD&ĐT Đông Hưng Đề thi học kì 1 môn sử lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GD&ĐT Đông Hưng

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GD&ĐT Đông Hưng với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GD&ĐT Long Thành Đề thi học kì 1 môn sử lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GD&ĐT Long Thành

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GD&ĐT Long Thành với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài