Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4.6 trên 90 phiếu
Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử 6 - Đề số 1 Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử 6 - Đề số 1

Đề kiểm tra học kì 1 sử 6 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử 6 - Đề số 2 Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử 6 - Đề số 2

Đề kiểm tra học kì 1 sử 8 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra học kì Lịch sử 6 - Đề số 3 Đề kiểm tra học kì Lịch sử 6 - Đề số 3

Đề kiểm tra học kì 1 sử 6 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 4 Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra học kì 1 sử 6 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 5 Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra học kì 1 sử 6 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 6 Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra học kì 1 sử 6 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 7 Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 7

Đề kiểm tra học kì 1 sử 6 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử 6- Đề số 9 Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử 6- Đề số 9

Đề kiểm tra học kì 1 sử 6 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử 6- Đề số 10 Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử 6- Đề số 10

Đề kiểm tra học kì 1 sử 6 - Đề số 10 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GD&ĐT Đông Hưng Đề thi học kì 1 môn sử lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GD&ĐT Đông Hưng

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GD&ĐT Đông Hưng với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GD&ĐT Long Thành Đề thi học kì 1 môn sử lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GD&ĐT Long Thành

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GD&ĐT Long Thành với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài