Bình chọn:
4.1 trên 238 phiếu
Em nghĩ sao về tinh thần chiến đấu của người Tây Âu - Lạc Việt ? Em nghĩ sao về tinh thần chiến đấu của người Tây Âu - Lạc Việt ?

Tổ tiên ta bước đầu tạo dựng được truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc.

Xem chi tiết
Vì sao Thục Phán đặt tên nước là Âu Lạc ? Vì sao Thục Phán đặt tên nước là Âu Lạc ?

Thục Phán đặt tên nước là Âu Lạc vì Âu Lạc là tên ghép của hai đất.

Xem chi tiết
Cuộc kháng chiến của nhân dân Tây Âu - Lạc Việt chống quân xâm lược Tần đã diễn ra như thế nào ? Cuộc kháng chiến của nhân dân Tây Âu - Lạc Việt chống quân xâm lược Tần đã diễn ra như thế nào ?

Cuộc kháng chiến của nhân dân Tây Âu - Lạc Việt chống quân xâm lược Tần.

Xem chi tiết
Nhà nước Âu Lạc được thành lập trong hoàn cảnh nào ? Nhà nước Âu Lạc được thành lập trong hoàn cảnh nào ?

Hoàn cảnh thành lập Nhà nước Âu Lạc.

Xem chi tiết
Theo em, tại sao có sự tiến bộ về nông nghiệp, thủ công nghiệp ? Theo em, tại sao có sự tiến bộ về nông nghiệp, thủ công nghiệp ?

Có sự tiến bộ này vì : Tiếp nối thành tựu cải tiến công cụ từ thời Văn Lang...

Xem chi tiết
Vẽ sơ đồ nhà nước thời An Dương Vương. Vẽ sơ đồ nhà nước thời An Dương Vương.

Sơ đồ nhà nước thời An Dương Vương.

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về trình độ sản xuất công cụ của người thời đó? Em có nhận xét gì về trình độ sản xuất công cụ của người thời đó?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 31 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Theo em, phát minh ra thuật luyện kim có ý nghĩa như thế nào ? Theo em, phát minh ra thuật luyện kim có ý nghĩa như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 32 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Theo em hiểu, vì sao từ đây con người có thể định cư lâu dài ở đồng bằng ven các sông lớn ? Theo em hiểu, vì sao từ đây con người có thể định cư lâu dài ở đồng bằng ven các sông lớn ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 32 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Hãy điểm lại những nét mới về công cụ sản xuất và ý nghĩa của việc phát minh ra thuật luyện kim. Hãy điểm lại những nét mới về công cụ sản xuất và ý nghĩa của việc phát minh ra thuật luyện kim.

Giải bài tập 1 trang 32 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Theo em sự ra đời của nghề nông trồng lúa nước có tầm quan trọng như thế nào ? Theo em sự ra đời của nghề nông trồng lúa nước có tầm quan trọng như thế nào ?

Giải bài tập 2 trang 32 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Hãy trình bày sự đổi thay trong đời sống kinh tế của con người thời kì này so với người thời Hòa  Bình - Bắc Sơn. Hãy trình bày sự đổi thay trong đời sống kinh tế của con người thời kì này so với người thời Hòa Bình - Bắc Sơn.

Giải bài tập 3 trang 32 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về việc đúc một đồ dùng bằng đồng hay làm một bình bằng đất nung, so với việc làm một công cụ đá? Em có nhận xét gì về việc đúc một đồ dùng bằng đồng hay làm một bình bằng đất nung, so với việc làm một công cụ đá?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 33 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em nghĩ gì về sự khác nhau giữa các ngôi mộ này? Em nghĩ gì về sự khác nhau giữa các ngôi mộ này?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 33 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Theo em, những công cụ nào góp phần tạo nên bước biến chuyển trong xã hội ? Theo em, những công cụ nào góp phần tạo nên bước biến chuyển trong xã hội ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 35 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Theo em, truyện Sơn Tinh - Thủy Tinh nói lên hoạt động gì của nhân dân hồi đó ? Theo em, truyện Sơn Tinh - Thủy Tinh nói lên hoạt động gì của nhân dân hồi đó ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 35 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em hãy điểm lại các biến chuyển chính về mặt xã hội. Em hãy điểm lại các biến chuyển chính về mặt xã hội.

Giải bài tập 1 trang 35 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí (hình 31, 32) nói lên điều gì? Sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí (hình 31, 32) nói lên điều gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 35 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Hãy nêu những nét mới về tình hình kinh tế, xã hội của cư dân Lạc Việt. Hãy nêu những nét mới về tình hình kinh tế, xã hội của cư dân Lạc Việt.

Giải bài tập 2 trang 35 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Hãy nêu những dẫn chứng nói lên trình độ phát triển của nền sản xuất thời văn hóa Đông Sơn. Hãy nêu những dẫn chứng nói lên trình độ phát triển của nền sản xuất thời văn hóa Đông Sơn.

Giải bài tập 3trang 35 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất