Bình chọn:
4.1 trên 239 phiếu
Hãy liên hệ các loại vũ khí với truyện Thánh Gióng Hãy liên hệ các loại vũ khí với truyện Thánh Gióng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 36 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Những lí do ra đời của nhà nước thời Hùng Vương là gì? Những lí do ra đời của nhà nước thời Hùng Vương là gì?

Giải bài tập 1 trang 37 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước đầu tiên này? Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước đầu tiên này?

Giải bài tập 2 trang 37 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Qua các hình ở bài 11, em hãy trình bày người dân Văn Lang xới đất để gieo, cấy bằng công cụ gì? Qua các hình ở bài 11, em hãy trình bày người dân Văn Lang xới đất để gieo, cấy bằng công cụ gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 38 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Qua các hình 36, 37, 38, em nhận thấy nghề nào được phát triển thời bấy giờ? Qua các hình 36, 37, 38, em nhận thấy nghề nào được phát triển thời bấy giờ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 38 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Theo em, việc tìm thấy trống đồng ở nhiều nơi trên đất nước ta và ở cả nước ngoài đã thể hiện điều gì? Theo em, việc tìm thấy trống đồng ở nhiều nơi trên đất nước ta và ở cả nước ngoài đã thể hiện điều gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 38 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Các truyện Trầu, cau và Bánh chưng, bánh giầy cho ta biết người thời Văn Lang đã có những tục gì? Các truyện Trầu, cau và Bánh chưng, bánh giầy cho ta biết người thời Văn Lang đã có những tục gì?

Giải bài tập 1 trang 40 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em hãy điểm lại những nét chính trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang qua nơi ở, ăn mặc, phong tục, lễ hội, tín ngưỡng. Em hãy điểm lại những nét chính trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang qua nơi ở, ăn mặc, phong tục, lễ hội, tín ngưỡng.

Giải bài tập 2 trang 40 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em hãy mô tả các trống đồng thời Văn Lang. Em hãy mô tả các trống đồng thời Văn Lang.

Giải bài tập 2 trang 40 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Những yếu tố nào tạo nên tình cảm cộng đồng của cư dân Văn Lang? Những yếu tố nào tạo nên tình cảm cộng đồng của cư dân Văn Lang?

Giải bài tập 3 trang 40 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về việc xây dựng công trình thành cổ Loa vào thế kỉ III - II TCN ở nước Âu Lạc ? Em có nhận xét gì về việc xây dựng công trình thành cổ Loa vào thế kỉ III - II TCN ở nước Âu Lạc ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 43 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em thử nêu những điểm giống và khác nhau của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc? Em thử nêu những điểm giống và khác nhau của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Theo em, truyện Mỵ Châu - Trọng Thủy nói lên điều gì? Theo em, truyện Mỵ Châu - Trọng Thủy nói lên điều gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 45 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Theo em, sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học gì? Theo em, sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 45 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Dấu tích của sự xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta? Thời gian? Địa điểm? Dấu tích của sự xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta? Thời gian? Địa điểm?

Giải bài tập 1 ôn tập chương 1 và 2 trang 46 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em hãy mô tả thành Cổ Loa. Em hãy mô tả thành Cổ Loa.

Giải bài tập 1 trang 46 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua những giai đoạn nào? Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua những giai đoạn nào?

Giải bài tập 2 ôn tập chương 1 và 2 trang 46 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Dựa vào tư liệu lịch sử và truyền thuyết, em hãy trình bày nguyên nhân thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà. Dựa vào tư liệu lịch sử và truyền thuyết, em hãy trình bày nguyên nhân thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà.

Giải bài tập 2 trang 46 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Những điều kiện dẫn đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc. Những điều kiện dẫn đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc.

Giải bài tập 3 ôn tập chương 1 và 2 trang 46 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Những công trình văn hóa tiêu biểu của thời Văn Lang - Âu Lạc. Những công trình văn hóa tiêu biểu của thời Văn Lang - Âu Lạc.

Giải bài tập 4 ôn tập chương 1 và 2 trang 46 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất