Bình chọn:
4.4 trên 205 phiếu
Em nghĩ sao về tinh thần chiến đấu của người Tây Âu - Lạc Việt ? Em nghĩ sao về tinh thần chiến đấu của người Tây Âu - Lạc Việt ?

Tổ tiên ta bước đầu tạo dựng được truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc.

Xem chi tiết
Vì sao Thục Phán đặt tên nước là Âu Lạc ? Vì sao Thục Phán đặt tên nước là Âu Lạc ?

Thục Phán đặt tên nước là Âu Lạc vì Âu Lạc là tên ghép của hai đất.

Xem chi tiết
Cuộc kháng chiến của nhân dân Tây Âu - Lạc Việt chống quân xâm lược Tần đã diễn ra như thế nào ? Cuộc kháng chiến của nhân dân Tây Âu - Lạc Việt chống quân xâm lược Tần đã diễn ra như thế nào ?

Cuộc kháng chiến của nhân dân Tây Âu - Lạc Việt chống quân xâm lược Tần.

Xem chi tiết
Nhà nước Âu Lạc được thành lập trong hoàn cảnh nào ? Nhà nước Âu Lạc được thành lập trong hoàn cảnh nào ?

Hoàn cảnh thành lập Nhà nước Âu Lạc.

Xem chi tiết
Theo em, tại sao có sự tiến bộ về nông nghiệp, thủ công nghiệp ? Theo em, tại sao có sự tiến bộ về nông nghiệp, thủ công nghiệp ?

Có sự tiến bộ này vì : Tiếp nối thành tựu cải tiến công cụ từ thời Văn Lang...

Xem chi tiết
Vẽ sơ đồ nhà nước thời An Dương Vương. Vẽ sơ đồ nhà nước thời An Dương Vương.

Sơ đồ nhà nước thời An Dương Vương.

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về việc xây dựng công trình thành cổ Loa vào thế kỉ III - II TCN ở nước Âu Lạc ? Em có nhận xét gì về việc xây dựng công trình thành cổ Loa vào thế kỉ III - II TCN ở nước Âu Lạc ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 43 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em thử nêu những điểm giống và khác nhau của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc? Em thử nêu những điểm giống và khác nhau của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Theo em, truyện Mỵ Châu - Trọng Thủy nói lên điều gì? Theo em, truyện Mỵ Châu - Trọng Thủy nói lên điều gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 45 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Theo em, sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học gì? Theo em, sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 45 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em hãy mô tả thành Cổ Loa. Em hãy mô tả thành Cổ Loa.

Giải bài tập 1 trang 46 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Dựa vào tư liệu lịch sử và truyền thuyết, em hãy trình bày nguyên nhân thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà. Dựa vào tư liệu lịch sử và truyền thuyết, em hãy trình bày nguyên nhân thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà.

Giải bài tập 2 trang 46 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết