PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI

Bình chọn:
4.5 trên 77 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 1 Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 lịch sử 6 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 2 Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 lịch sử 6 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 3 Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 lịch sử 6 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 4 Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 lịch sử 6 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 5 Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 lịch sử 6 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 6 Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 lịch sử 6 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 7 Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 lịch sử 6 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 8 Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 8

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 lịch sử 6 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 9 Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 9

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 lịch sử 6 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 10 Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 10

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 lịch sử 6 - Đề số 10 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 11 Đề kiểm tra 15 phút phần 1 - Đề số 11

Đề kiểm tra 15 phút phần 1 lịch sử 6 - Đề số 11 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Xem hình 5, em thấy Người tinh khôn khác Người tối cổ Xem hình 5, em thấy Người tinh khôn khác Người tối cổ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Bầy người nguyên thủy sống như thế nào ? Bầy người nguyên thủy sống như thế nào ?

Giải bài tập 1 trang 10 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Đời sống của Người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ Đời sống của Người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ

Giải bài tập 2 trang 10 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Công cụ bằng kim loại đã có tác dụng như thế nào? Công cụ bằng kim loại đã có tác dụng như thế nào?

Giải bài tập 3 trang 10 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Em hãy miêu tả cảnh làm ruộng của người Ai Cập qua hình 8. Em hãy miêu tả cảnh làm ruộng của người Ai Cập qua hình 8.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 11 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Qua hai điều luật trên, theo em, người cày thuê Qua hai điều luật trên, theo em, người cày thuê

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 13 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Em hãy nêu tên các quốc gia cổ đại phương Đông. Em hãy nêu tên các quốc gia cổ đại phương Đông.

Giải bài tập 1 trang 13 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào? Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?

Giải bài tập 2 trang 13 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào? Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?

Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm ba tầng lớp : nông dân, quý tộc và nô lệ.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài