PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI

Bình chọn:
4.6 trên 71 phiếu
Lý thuyết: Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào ? Lý thuyết: Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào ?

Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm ba tầng lớp : nông dân, quý tộc và nô lệ.

Xem chi tiết
Xem hình 5, em thấy Người tinh khôn khác Người tối cổ Xem hình 5, em thấy Người tinh khôn khác Người tối cổ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Bầy người nguyên thủy sống như thế nào ? Bầy người nguyên thủy sống như thế nào ?

Giải bài tập 1 trang 10 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Đời sống của Người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ Đời sống của Người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ

Giải bài tập 2 trang 10 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Công cụ bằng kim loại đã có tác dụng như thế nào? Công cụ bằng kim loại đã có tác dụng như thế nào?

Giải bài tập 3 trang 10 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em hãy miêu tả cảnh làm ruộng của người Ai Cập qua hình 8. Em hãy miêu tả cảnh làm ruộng của người Ai Cập qua hình 8.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 11 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Qua hai điều luật trên, theo em, người cày thuê Qua hai điều luật trên, theo em, người cày thuê

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 13 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em hãy nêu tên các quốc gia cổ đại phương Đông. Em hãy nêu tên các quốc gia cổ đại phương Đông.

Giải bài tập 1 trang 13 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào? Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?

Giải bài tập 2 trang 13 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Ở các nước phương Đông, nhà vua có những quyền hành gì? Ở các nước phương Đông, nhà vua có những quyền hành gì?

Giải bài tập 3 trang 13 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Các quốc gia cổ đại phương Tây đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ? Các quốc gia cổ đại phương Tây đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ?

Giải bài tập 1 trang 16 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em hiểu thế nào là xã hội chiếm hữu nô lệ ? Em hiểu thế nào là xã hội chiếm hữu nô lệ ?

Giải bài tập 2 trang 16 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em hãy nêu những thành tựu văn hóa lớn của Em hãy nêu những thành tựu văn hóa lớn của

Giải bài tập 1 trang 19 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Người Hi Lạp và Rô-ma đã có những thành tựu văn hóa gì? Người Hi Lạp và Rô-ma đã có những thành tựu văn hóa gì?

Giải bài tập 2 trang 19 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Theo em những thành tựu văn hóa nào của thời cổ Theo em những thành tựu văn hóa nào của thời cổ

Giải bài tập 3 trang 19 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu? Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?

Giải bài tập 1 trang 21 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thủy. Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thủy.

Giải bài tập 2 trang 21 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào? Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào?

Giải bài tập 3 trang 21 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại. Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại.

Giải bài tập 4 trang 21 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Các loại nhà nước thời cổ đại. Các loại nhà nước thời cổ đại.

Giải bài tập 5 trang 21 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài