Bình chọn:
4 trên 353 phiếu
Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu? Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 58 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Vì sao hào kiệt và nhân dân khắp nơi hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Lý Bí? Vì sao hào kiệt và nhân dân khắp nơi hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Lý Bí?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của quân khởi nghĩa? Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của quân khởi nghĩa?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 60 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa Lý Bí. Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa Lý Bí.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 60 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Vì sao khởi nghĩa Lý Bí giành được thắng lợi? Vì sao khởi nghĩa Lý Bí giành được thắng lợi?

Giải bài tập 1 trang 60 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa? Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa?

Giải bài tập 2 trang 60 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân? Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân?

Giải bài tập 3 trang 60 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Theo em, thất bại của Lý Nam Đế có phải là sự sụp đổ của nước Vạn xuân không? Tại sao? Theo em, thất bại của Lý Nam Đế có phải là sự sụp đổ của nước Vạn xuân không? Tại sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 61 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Theo em, vì sao Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng Theo em, vì sao Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 61 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược do Triệu Quang Phục lãnh đạo Em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược do Triệu Quang Phục lãnh đạo

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 61 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Vì sao nhà Tùy lại yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu? Vì sao Lý Phật Tử không sang? Vì sao nhà Tùy lại yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu? Vì sao Lý Phật Tử không sang?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 62 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược đã diễn ra như thế nào ? Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược đã diễn ra như thế nào ?

Giải bài tập 1 trang 62 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Triệu Quang Phục là ai? Vì sao ông đánh bại được quân Lương, giành lại độc lập cho đất nước? Triệu Quang Phục là ai? Vì sao ông đánh bại được quân Lương, giành lại độc lập cho đất nước?

Giải bài tập 2 trang 62 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay