Bài 21+22. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602)

Bình chọn:
4 trên 447 phiếu
Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu? Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 58 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Vì sao hào kiệt và nhân dân khắp nơi hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Lý Bí Vì sao hào kiệt và nhân dân khắp nơi hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Lý Bí

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của quân khởi nghĩa ? Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của quân khởi nghĩa ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 60 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa Lý Bí. Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa Lý Bí.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 60 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Vì sao khởi nghĩa Lý Bí giành được thắng lợi ? Vì sao khởi nghĩa Lý Bí giành được thắng lợi ?

Giải bài tập 1 trang 60 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa? Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa?

Giải bài tập 2 trang 60 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân ? Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân ?

Giải bài tập 3 trang 60 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

thất bại của Lý Nam Đế có phải là sự sụp đổ của nước Vạn xuân không thất bại của Lý Nam Đế có phải là sự sụp đổ của nước Vạn xuân không

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 61 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 61 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 61 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Vì sao nhà Tùy lại yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu? Vì sao nhà Tùy lại yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 62 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược đã diễn ra như thế nào? Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược đã diễn ra như thế nào?

Giải bài tập 1 trang 62 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Triệu Quang Phục là ai ? Vì sao ông đánh bại được quân Lương Triệu Quang Phục là ai ? Vì sao ông đánh bại được quân Lương

Giải bài tập 2 trang 62 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiếtHỏi bài