Bài 19+ 20. Từ sau Trưng Vương đến Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI)

Bình chọn:
4.1 trên 576 phiếu
đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quân nào đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quân nào

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 53 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về sự thay đổi của miền đất Âu Lạc Em có nhận xét gì về sự thay đổi của miền đất Âu Lạc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 53 SGK Lịch sử 6. Em có nhận xét gì về sự thay đổi của miền đất Âu Lạc dưới sự cai trị của triều đại phong kiến Phương Bắc?

Xem chi tiết

Nhận xét gì về chính sách bóc lột Nhận xét gì về chính sách bóc lột

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 53 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang ở nước ta? Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang ở nước ta?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 53 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt ? Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 5 trang 53 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Những chi tiết chứng tỏ nền nông nghiệp Giao Châu vẫn phát triển Những chi tiết chứng tỏ nền nông nghiệp Giao Châu vẫn phát triển

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 54 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

chế độ cai trị của các triều đại phương Bắc chế độ cai trị của các triều đại phương Bắc

Giải bài tập 1 trang 54 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Những biểu hiện mới trong nông nghiệp Những biểu hiện mới trong nông nghiệp

Giải bài tập 2 trang 54 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Những biểu hiện về sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp Những biểu hiện về sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp

Giải bài tập 3 trang 54 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Nhận xét về sự chuyển biến xã hội ở nước ta ở thế kỉ I - VI Nhận xét về sự chuyển biến xã hội ở nước ta ở thế kỉ I - VI

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 55 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Việc chính quyền đô hộ mở một số trường học ở nước ta Việc chính quyền đô hộ mở một số trường học ở nước ta

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 55 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên Người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 56 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Lời tâu của Tiết Tổng nói lên điều gì? Lời tâu của Tiết Tổng nói lên điều gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 56 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Qua câu nói của Bà Triệu, em hiểu Bà Triệu là người như thế nào? Qua câu nói của Bà Triệu, em hiểu Bà Triệu là người như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 56 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu? Em có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 56 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Nét mới về văn hoá nước ta từ thế kỉ I - VI Nét mới về văn hoá nước ta từ thế kỉ I - VI

Giải bài tập 1 trang 57 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Em hãy trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu Em hãy trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu

Giải bài tập 2 trang 57 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiếtHỏi bài