Bình chọn:
4.2 trên 459 phiếu
Em hãy cho biết miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quân nào của châu Giao? Em hãy cho biết miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quân nào của châu Giao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 53 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về sự thay đổi của miền đất Âu Lạc dưới sự cai trị của triều đại phong kiến Phương Bắc? Em có nhận xét gì về sự thay đổi của miền đất Âu Lạc dưới sự cai trị của triều đại phong kiến Phương Bắc?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 53 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Nhận xét gì về chính sách bóc lột của triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta? Nhận xét gì về chính sách bóc lột của triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 53 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang ở nước ta? Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang ở nước ta?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 53 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt? Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 5 trang 53 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em hãy cho biết những chi tiết  nào chứng tỏ nền nông nghiệp Giao Châu vẫn phát triển? Em hãy cho biết những chi tiết nào chứng tỏ nền nông nghiệp Giao Châu vẫn phát triển?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 54 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Trong các thế kỉ I - VI, chế độ cai trị của các triều đại phương Bắc đối với nước ta có gì thay đổi? Trong các thế kỉ I - VI, chế độ cai trị của các triều đại phương Bắc đối với nước ta có gì thay đổi?

Giải bài tập 1 trang 54 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Những biểu hiện mới trong nông nghiệp thời kì từ thế kỉ I đến thế kỉ thứ VI là gì? Những biểu hiện mới trong nông nghiệp thời kì từ thế kỉ I đến thế kỉ thứ VI là gì?

Giải bài tập 2 trang 54 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Hãy trình bày những biểu hiện về sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp nước ta từ thế kỉ I - thế kỉ VI Hãy trình bày những biểu hiện về sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp nước ta từ thế kỉ I - thế kỉ VI

Giải bài tập 3 trang 54 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Quan sát sơ đồ, em có nhận xét gì về sự biến chuyển xã hội ở nước ta? Quan sát sơ đồ, em có nhận xét gì về sự biến chuyển xã hội ở nước ta?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 55 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Theo em, việc chính quyền đô hộ mở một số trường học ở nước ta ở thế kỉ I - VI nhằm mục đích gì? Theo em, việc chính quyền đô hộ mở một số trường học ở nước ta ở thế kỉ I - VI nhằm mục đích gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 55 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên? Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 56 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Lời tâu của Tiết Tổng nói lên điều gì? Lời tâu của Tiết Tổng nói lên điều gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 56 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Qua câu nói của Bà Triệu, em hiểu Bà Triệu là người như thế nào? Qua câu nói của Bà Triệu, em hiểu Bà Triệu là người như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 56 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu? Em có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 56 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Những nét mới về văn hoá nước ta trong các thế kỉ I - VI là gì? Những nét mới về văn hoá nước ta trong các thế kỉ I - VI là gì?

Giải bài tập 1 trang 57 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em hãy trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu Em hãy trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu

Giải bài tập 2 trang 57 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay