Bình chọn:
4.1 trên 150 phiếu
Theo em, việc vua nhà Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì? Theo em, việc vua nhà Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 71 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì? Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 71 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm mục đích gì? Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm mục đích gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 72 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Dựa và lược đồ, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ. Dựa và lược đồ, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 73 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Họ Khúc đã giành độc lập cho đất nước như thế nào và làm được những gì để củng cố quyền tự chủ? Họ Khúc đã giành độc lập cho đất nước như thế nào và làm được những gì để củng cố quyền tự chủ?

Giải bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì? Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì?

Giải bài tập 2 trang 73 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì? Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 74 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Vì sao Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Nam Hán? Vì sao Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Nam Hán?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 74 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào? Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 74 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Vì sao nói: trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta Vì sao nói: trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 76 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Ngô Quyền đã có công như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai? Ngô Quyền đã có công như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 76 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Nhà sử học Lê Văn Hưu đã đánh giá công lao của Ngô Quyền như thế nào? Nhà sử học Lê Văn Hưu đã đánh giá công lao của Ngô Quyền như thế nào?

Nhà sử học Lê Văn Hưu đánh giá công lao của Ngô Quyền như sau:

Xem chi tiết
Tại sao quân Nam Hán lại xâm lược nước ta lần hai? Tại sao quân Nam Hán lại xâm lược nước ta lần hai?

Giải bài tập 1 trang 76 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Trình bày diễn biến của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng. Trình bày diễn biến của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng.

Giải bài tập 2 trang 76 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X trải qua những giai đoạn lớn nào? Lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X trải qua những giai đoạn lớn nào?

Giải bài tập 1 trang 77 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Thời dựng nước đầu tiên diễn ra vào lúc nào? Tên nước là gì? Vị vua đầu tiên là ai? Thời dựng nước đầu tiên diễn ra vào lúc nào? Tên nước là gì? Vị vua đầu tiên là ai?

Giải bài tập 2 trang 77 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Những cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc. Ý nghĩa lịch sử của những cuộc khởi nghĩa đó. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc. Ý nghĩa lịch sử của những cuộc khởi nghĩa đó.

Giải bài tập 3 trang 77 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Sự kiện lịch sử nào đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp giành lại độc lập cho Tổ quốc? Sự kiện lịch sử nào đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp giành lại độc lập cho Tổ quốc?

Giải bài tập 4 trang 77 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Hãy kể tên những vị anh hùng đã giương cao lá cờ đấu tranh chống Bắc thuộc, giành độc lập cho Tổ quốc. Hãy kể tên những vị anh hùng đã giương cao lá cờ đấu tranh chống Bắc thuộc, giành độc lập cho Tổ quốc.

Giải bài tập 5 trang 77 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Hãy mô tả một số công trình nghệ thuật của nước ta thời cổ đại. Hãy mô tả một số công trình nghệ thuật của nước ta thời cổ đại.

Giải bài tập 6 trang 77 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay