CHƯƠNG IV. BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X

Bình chọn:
4.1 trên 152 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 - Đề số 1 Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 6 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 - Đề số 2 Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 6 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 - Đề số 3 Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 6 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 - Đề số 4 Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 6 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 - Đề số 5 Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 6 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 - Đề số 6 Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 6 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Vua nhà Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì? Vua nhà Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 71 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì? Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 71 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 72 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ. Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 73 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Họ Khúc đã giành độc lập cho đất nước như thế nào Họ Khúc đã giành độc lập cho đất nước như thế nào

Giải bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất

Giải bài tập 2 trang 73 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì? Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 74 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Vì sao Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Nam Hán Vì sao Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Nam Hán

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 74 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào? Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 74 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 76 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Ngô Quyền đã có công như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán Ngô Quyền đã có công như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 76 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Nhà sử học Lê Văn Hưu đã đánh giá công lao của Ngô Quyền như thế nào? Nhà sử học Lê Văn Hưu đã đánh giá công lao của Ngô Quyền như thế nào?

Nhà sử học Lê Văn Hưu đánh giá công lao của Ngô Quyền như sau:

Xem chi tiết
Tại sao quân Nam Hán lại xâm lược nước ta lần hai? Tại sao quân Nam Hán lại xâm lược nước ta lần hai?

Giải bài tập 1 trang 76 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Trình bày diễn biến của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng. Trình bày diễn biến của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng.

Giải bài tập 2 trang 76 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài