PHẦN II. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỈ X

Bình chọn:
4 trên 68 phiếu
Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 6 - Đề số 1 Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 6 - Đề số 1

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 6 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 6 - Đề số 1 Đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 6 - Đề số 1

Đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 6- Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề cương ôn tập học kì 1 Lịch sử 6 Đề cương ôn tập học kì 1 Lịch sử 6

Đề cương ôn tập học kì 1 lịch sử 6 - Đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 6 - Đề số 2 Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 6 - Đề số 2

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 6 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 6 - Đề số 2 Đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 6 - Đề số 2

Đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 6- Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 6 - Đề số 3 Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 6 - Đề số 3

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 6 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 6 - Đề số 3 Đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 6 - Đề số 3

Đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 6 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 6 - Đề số 4 Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 6 - Đề số 4

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 6 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 6 - Đề số 4 Đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 6 - Đề số 4

Đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 6 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 6 - Đề số 5 Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 6 - Đề số 5

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 6 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài