Bài 1. Sơ lược về môn Lịch sử

Bình chọn:
3.8 trên 520 phiếu
Có gì khác nhau giữa lịch sử một con người Có gì khác nhau giữa lịch sử một con người

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 3 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Nhìn lớp học ở hình 1, em thấy khác với lớp Nhìn lớp học ở hình 1, em thấy khác với lớp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 3 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Theo em, chúng ta có cần biết những đổi thay đó không? Theo em, chúng ta có cần biết những đổi thay đó không?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 4 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Em hãy lấy ví dụ trong cuộc sống của gia đình, Em hãy lấy ví dụ trong cuộc sống của gia đình,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 4 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Thử kể những loại tư liệu truyền miệng mà em biết. Thử kể những loại tư liệu truyền miệng mà em biết.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 5 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Quan sát hình 1 và 2, theo em, đó là những loại tư liệu nào? Quan sát hình 1 và 2, theo em, đó là những loại tư liệu nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 5 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Hình 1 và 2 giúp em hiểu thêm được điều gì? Hình 1 và 2 giúp em hiểu thêm được điều gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 5 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Trình bày một cách ngắn gọn lịch sử là gì ? Trình bày một cách ngắn gọn lịch sử là gì ?

Giải bài tập 1 trang 5 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Lịch sử giúp em hiểu biết những gì ? Lịch sử giúp em hiểu biết những gì ?

Giải bài tập 2 trang 5 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết

Tại sao chúng ta cần phải học lịch sử ? Tại sao chúng ta cần phải học lịch sử ?

Giải bài tập 3 trang 5 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiếtHỏi bài