Bình chọn:
3.8 trên 452 phiếu
Có gì khác nhau giữa lịch sử một con người và lịch sử xã hội loài người? Có gì khác nhau giữa lịch sử một con người và lịch sử xã hội loài người?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 3 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Nhìn lớp học ở hình 1, em thấy khác với lớp học ở trường em như thế nào ? Em có hiểu vì sao có sự khác nhau đó không? Nhìn lớp học ở hình 1, em thấy khác với lớp học ở trường em như thế nào ? Em có hiểu vì sao có sự khác nhau đó không?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 3 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Theo em, chúng ta có cần biết những đổi thay đó không? Tại sao lại có những đổi thay đó? Theo em, chúng ta có cần biết những đổi thay đó không? Tại sao lại có những đổi thay đó?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 4 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Em hãy lấy ví dụ trong cuộc sống của gia đình, quê hương em để thấy rõ sự cần thiết phải hiểu biết lịch sử. Em hãy lấy ví dụ trong cuộc sống của gia đình, quê hương em để thấy rõ sự cần thiết phải hiểu biết lịch sử.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 4 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Thử kể những loại tư liệu truyền miệng mà em biết. Thử kể những loại tư liệu truyền miệng mà em biết.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 5 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Quan sát hình 1 và 2, theo em, đó là những loại tư liệu nào? Quan sát hình 1 và 2, theo em, đó là những loại tư liệu nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 5 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Hình 1 và 2 giúp em hiểu thêm được điều gì? Hình 1 và 2 giúp em hiểu thêm được điều gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 5 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Trình bày một cách ngắn gọn lịch sử là gì ? Trình bày một cách ngắn gọn lịch sử là gì ?

Giải bài tập 1 trang 5 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Lịch sử giúp em hiểu biết những gì? Lịch sử giúp em hiểu biết những gì?

Giải bài tập 2 trang 5 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Tại sao chúng ta cần phải học lịch sử? Tại sao chúng ta cần phải học lịch sử?

Giải bài tập 3 trang 5 SGK Lịch sử 6

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay