Đề thi học kì 1 môn sử lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GD&ĐT Đông Hưng


Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GD&ĐT Đông Hưng với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Chọn đáp án trả lời đúng.

a) Quá trình cải tiến công cụ của người nguyên thủy trên đất nước ta diễn ra theo thứ tự nào sau đây?

A. Đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng.

B. Đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đồng.

C. Đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đồng.

D. Đồ gốm → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng→ đồ đá thô sơ.

b) Dấu tích của Người tối cổ trên đất nước ta được tìm thấy tại địa điểm nào ở Lạng Sơn?

A. Hang Thẩm Bà.

B. Hang Thẩm Hai.

C. Mái đá Ngườm.

D. Xuân Lộc.

c) Nghề chính của cư dân Văn Lang là:

A. Đánh cá.

B. Trồng lúa nước.

C. Săn bắn thú rừng.

D. Buôn bán.

Câu 2. Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc đơn dưới đây để hoàn thành đoạn trích.

(Tần, Người Việt, Thục Phán, ở yên).

"...... trốn vào rừng, không ai chịu để quân … bắt. Rồi họ đặt người kiệt tuấn lên làm tướng, ngày …, đêm đến ra đánh quân Tần". Người kiệt tuấn đó là …”.

A. Thục Phán, Tần, người Việt, ở yên.

B. Thục Phán, Tần, ở yên, người Việt.

C. Người Việt, Tần, ở yên, Thục Phán.

D. Tần, người Việt, ở yên, Thục Phán.

Câu 3. Chọn đáp án đúng khi nối thông tin ở cột A với cột B

A

B

a. Nằm trên lưu vực các con sông lớn

1. Các quốc gia cổ đại phương Đông

b. Nằm bên bờ biển Địa Trung Hải

c. Có nền nông nghiệp phát triển

2. Các quốc gia cổ đại phương Tây

d. Kinh tế chủ yếu là ngoại thương, hàng hải

e. Là các quốc gia ra đời sớm nhất trong lịch sử

A. 1-a-d-b, 2-c-e.

B. 1-a-d-e, 2-b-c.

C. 1-b-c, 2-a-d-e.

D. 1-e-a-c, 2-b-d.

 

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Trả lời các câu hỏi sau:

a) Hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang?

b) Em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước Văn Lang?

Câu 2: Trả lời các câu hỏi sau:

a) Vì sao An Dương Vương lại thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của Triệu Đà?

b) Sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học kinh nghiệm gì?

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Thực hiện bởi Ban chuyên môn Loigiaihay.com

 I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

a, Phương pháp: sắp xếp

 

Cách giải:

Đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đồng.

Chọn: C

b, Phương pháp: sgk lịch sử 6, trang 23

Cách giải:

Dấu tích của Người tối cổ trên đất nước ta được tìm thấy tại Hang Thẩm Hai (Lạng Sơn).

Chọn: B

c, Phương pháp: sgk lịch sử 6, trang 32

Cách giải:

Nghề chính của cư dân Văn Lang là: Trồng lúa nước.

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk lịch sử 6, trang 41

Cách giải:

"Người Việt trốn vào rừng, không ai chịu để quân Tần bắt. Rồi họ đặt người kiệt tuấn lên làm tướng, ngày ở yên, đêm đến ra đánh quân Tần". Người kiệt tuấn đó là Thục Phán”.

Chọn: C

Câu 3.

Phương pháp: sắp xếp, trình bày

Cách giải:

- Các quốc gia cổ đại phương Đông là các quốc gia ra đời sớm nhất trong lịch sử, nằm trên lưu vực các con sông lớn và có nền nông nghiệp phát triển.

- Các quốc gia cổ đại phương Tây là các quốc gia nằm bên bờ biển Địa Trung Hải, kinh tế chủ yếu là ngoại thương, hàng hải.

Chọn: D

II. TỰ LUẬN

Câu 1.

* Vẽ sơ đồ bộ máy Nhà nước Văn Lang:

Phương pháp: sgk lịch sử 6, trang 37, vẽ sơ đồ

Cách giải:

* Nhận xét:

Phương pháp: nhận xét

Cách giải:

Tổ chức bộ máy Nhà nước Văn Lang còn đơn giản, sơ khai, chưa có pháp luật và quân đội.

Câu 2.

* Nguyên nhân thất bại của An Dương Vương:

Phương pháp: giải thích

Cách giải:

- Do chủ quan, quá tự tin vào lực lượng của mình.

- Không đề cao tinh thần cảnh giác với kẻ thù.

- Do mất hết tướng giỏi, nội bộ không đoàn kết, thống nhất cùng nhau đánh giặc.

* Bài học kinh nghiệm:

Phương pháp: đánh giá, liên hệ

Cách giải:

- Chuẩn bị lực lượng quân đội mạnh, vũ khí tốt, sẵn sàng chiến đấu.

- Đề cao tinh thần cảnh giác với kẻ thù.

- Tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, tập hợp sức mạnh toàn dân chống ngoại xâm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài